DEBAT: Tættere på kvaliteten i børnenes hverdag

Af
Birgit Liin (V)

Fmd., børne- og skoleudvalget

Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg

Hvert andet år behandler byrådet den såkaldte kvalitetsrapport for dagtilbud. Det er et digert værk, hvor vi ser på, hvordan det går med kvaliteten i daginstitutionerne og i dagplejen.

Den nære, hverdagsagtige kvalitet, som betyder rigtig meget for forældre og børns oplevelse af daginstitutionerne, er dog ikke behandlet direkte i kvalitetsrapporten. Rapporten handler derimod om institutionernes budgetoverholdelse, personalets efteruddannelse og andre forhold, som kun indirekte siger noget om den nære kvalitet.

Det vil vi gerne lave om på i Venstre. Faktisk vil vi gerne have en bred debat om, hvad kvalitet i dagtilbud er – primært set fra forældre- og børnesynsvinklen. Det er jo dem, det handler om.

De fleste forældre har nok en instinktiv fornemmelse af kvaliteten i den institution, hvor deres barn er.

Er de voksne gode til at se børnene, og fungerer samspillet mellem børn og voksne? Bliver børn trøstet og guidet? Er der en god stemning, og er der hyggeligt og rart at være? Er stuerne og udemiljøerne indrettet, så det inspirerer til leg? Er institutionen organiseret og ledet på en hensigtsmæssig måde?

Vi vil i Venstre ganske enkelt tættere på den kvalitet, der hver dag fylder i børnenes og forældrenes liv, og vi foreslår derfor, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger afsættes midler til en undersøgelse af netop den nære kvalitet.

Ud fra undersøgelsens resultater vil vi kunne forbedre kvalitetsrapporten, så den bliver mere anvendelig, også for forældrene. Og vi vil senere målrettet kunne tilføre økonomiske ressourcer til at højne kvaliteten, hvis der måtte vise sig at være et behov for det.

Publiceret 20 June 2018 14:00