Edgon Skovsen er hjemme igen efter et

Edgon Skovsen er hjemme igen efter et "skrækkeligt forløb", som samleveren Marianne Overby formulerer det. Foto: Kian Johansen

Svar: Edgons forløb har været utilfredsstillende

Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital beklager sagen

Af
Kian Johansen

Svar "Helt generelt må jeg sige, at Edgons forløb hos os har været utilfredsstillende, og det beklager jeg meget. På grund af tavshedspligten kan jeg ikke kommentere forløbet i detaljer, men kun svare generelt," skriver Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital en e-mail til Lokalavisen Favrskov.

Vi stillede ham et par spørgsmål:

Har AUH procedurer for at kende patienters kaldenavn? – Hvilke?

"Når personalet til at starte med har brugt Edgons første fornavn, så har det ikke været for at genere ham. Ofte spørger vi, hvad patienten foretrækker at blive kaldt, og det er en stor hjælp, hvis patienten eller de pårørende selv gør om opmærksom på, hvis vi skal kalde patienten noget bestemt. I nogle tilfælde skriver vi ned, hvis patienten foretrækker at blive kaldt noget bestemt, men det er ikke nogen garanti."

Er det forventeligt at ledende overlæger ikke noterer oplysninger fra pårørende? Hvorfor/Hvorfor ikke?

"Vi noterer alt, hvad der er relevant og væsentligt for en god og sikker patientbehandling, i journalen. Det er en fejl, hvis ikke det er sket i Edgons tilfælde."

Er det kutyme at føre væskeskemaer, for at afdække om patienten får nok væske? Hvorfor/Hvorfor ikke?

"Personalet vurderer behovet for forskellige former for overvågning af patientens tilstand, fx at føre væskeskema. I Edgons tilfælde har vurderingen i starten været, at der ikke var behov for at føre væskeskema", forklarer Claus Thomsen.

Overlæge: Vigtigt at få de pårørende med

På Regionshospitalet i Randers forklarer ledende overlæge Lene Stouby Mortensen fra medicinsk afdeling, at man normalt skriver det vigtigste ned om en patient.

"Det er generelt altid vigtigt at få de pårørendes bemærkninger med, og tit ringer vi til de pårørende, hvis vi savner detaljer. Jeg vil sige, at vi skriver hellere for meget ned, end for lidt," forklarer hun.

Hun vil ikke kommentere den konkrete sag, men svarer generelt på spørgsmålene.

"Vi laver en vurdering hver gang, om det er relevante oplysninger, der skal skrives ned, og selvom det er en arvelig sygdom, så er det ikke altid så ligetil. Der kan være andre ting der spiller ind. Det er tit nogle små ting der snyder. Det er nemt at være bagklog."

Har Regionshospitalet Randers procedurer for at kende patienters kaldenavn? – Hvilke?

"Der står altid det fulde folkeregisternavn i vores elektroniske journaler. Men der er plads til at tilføje digitale kommentarer om, hvad patienten gerne vil kaldes."

Publiceret 02 July 2018 10:25