Kædeforretninger får de fleste faglærte talenter

Store butikskæder ansætter størstedelen af de stadig færre faglærte talenter, lyder det fra fagskoler

Uddannelse De store kædevirksomheder har sat alle sejl til i kampen om de dygtigste unge faglærte, som der bliver stadig færre af. 27-årige Kasper Krüger afsluttede for to år siden sin uddannelse som salgsassistent ved XL-BYG i Thorsø. Han valgte at takke ja til et tilbud om fastansættelse, da XL-BYG gav ham mulighed for at læse videre som nyuddannet.

"Hvis hele diskursen i samfundet går på mere og mere uddannelse, så er det vigtigt for mig, at jeg ikke bliver parkeret på et sidespor, bare fordi jeg er faglært og har gået på en erhvervsuddannelse. Jeg er klar over, det er en investering i mig som medarbejder, men det er også min klare oplevelse, at jeg er blevet bedre til mit arbejde med de mange nye redskaber, jeg har erhvervet mig. Og når virksomheden investerer i dig som medarbejder, så giver man også meget gerne efter bedste evne en god indsats retur," siger Kasper Krüger, der foreløbigt har taget to akademifag.

Dobbelt så mange

Kasper Krüger fra XL-BYG i Thorsø er langt fra et særtilfælde. På landets to fagskoler, Business College Syd og Handelsfagskolen i Odder, der tilsammen uddanner tæt ved 7.000 unge om året indenfor kontor, handel og detail, oplever de en markant stigende interesse fra kæderne. Mere præcist rekrutterer kæderne i dag syv ud af ti faglærte elever efter endt praktik, hvilket svarer til en fordobling på tre år.

"Kæderne har fået øjnene op for, at manglen på faglært arbejdskraft kun bliver værre i de kommende år, så de har skruet op for maskineriet og sætter mange ressourcer af til at udvikle de unge mennesker, der starter som elever hos dem. Det er naturligvis attraktivt for vores elever, der efter praktikken i høj grad gerne vil blive på en arbejdsplads, som har vist interesse i dem fra dag ét," siger teamkoordinator og underviser Claus Christensen fra Handelsfagskolen i Odder.

Kapp

Publiceret 12 July 2018 08:24

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl