Kompliceret:

Kunstgræs lader vente på sig i Hadsten

Efter et år er der stadig ikke samlet penge ind, eller givet kommunalt grønt lys til etablering af kunstgræsbane i Hadsten

Af
Kian Johansen

Hadsten Masser af frivillige og kommunale timer er brugt på projektet med at etablere en kunstgræsbane ved Bavnehøjskolen, ved Hadsten SK's klubhus og idrætsanlæg.

Et år er gået siden politikerne i Favrskov afsatte penge i budgettet, så Hadsten SK Fodbold kunne begynde at etablere en kunstgræsbane.

Som det var i Hinnerup og Hammel, da de fik kunstgræs, er betingelsen at Hadsten SK selv står for projektet og selv skaffer en million kroner og selv betaler eventuelle andre ekstra udgifter, som det måtte koste at anlægge en regulær kunstgræsbane.

Groft anslået koster en kunstgræsbane omkring 5 millioner kroner.

Bremset af grundvand

Status er, at pengene ikke er skrabet ind, og hverken miljøgodkendelse, eller byggetilladelse er i hus.

"Det er bremset på grund af grundvand," fortæller fodboldformand Gert Jensen, der har haft utallige møder med kommunen, senest med Teknisk Forvaltning, der er bekymret for grundvandet i området, især fordi kunstgræsbanen skal bruge granulat der måske er miljøfarligt. Desuden er miljøkravene skærpet de seneste par år. Derfor er der endnu ikke givet en miljøtilladelse, forklarer han.

Vi har ikke samlet det store ind af penge endnu. Det vil ikke give mening, før vi har miljøgodkendelse og byggetilladelse i hus.

To placeringer

Samtidig er der stadig to placeringer af banen i spil.

For mens forvaltningen anbefaler at lægge den, hvor den nuværende kampbane ligger, så ønsker Hadsten SK Fodbold at anlægge den på banen lige efter.

"Der er mere læ og mere plads og desuden slipper vi for at grave jord af, fjerne bander og lægge internet ned til dommervognen. Begge placeringer er på jord, der kræver dræn og vanding. Vi tror ikke på, at kommunen vil betale for de ekstra udgifter," forklarer fodboldformand Gert Jensen.

"Vi anbefaler administrativt, at man anlægger den på kampbanen, fordi der i forvejen er driftsmæssige problemer med banen, der skal vandes og burde vedligeholdes som en Superliga bane. Banen har aldrig fungeret optimalt og det vil ikke blive bedre med en kunstgræsbane ved siden af. Man kunne slå to fluer med et smæk, men det er Hadsten SK's anlæg, så det er noget, vi er i dialog om. Det forsinker ikke noget. Det gør dialogen med Natur og Miljø om de miljømæssige krav heller ikke, men det er korrekt, at der er kommet øgede krav til anlæg af kunstgræsbaner, og dem skal vi selvfølgelig leve op til. Det er kompliceret at anlægge en kunstgræsbane." forklarer Ulla Egeberg, der er Kultur- og fritidschef i Favrskov Kommune.

Hun tilføjer:

"Det fremgår af betingelserne for at få anlægsbevillingen, at Hadsten SK Fodbold selv skal stå for opførelse og drift af banen. Det er også en forudsætning at egenfinansieringen og den endelige projektering er på plads inden anlægsstart. Den politiske aftale er, at kommunen behandler et kunstgræs-projekt på samme måde som i Hinnerup og Hammel, hvor det var foreningerne der stod for projektet. Vi giver bare et anlægstilskud."

Flere millioner afsat

Hun oplyser, at der indtil videre er afsat 2,50 millioner kroner på budgettet, samt at et yderligere tilskud på 1,25 millioner kroner lige nu ligger som forslag til de kommende budgetforhandlinger. Pengene foreslås afsat, da projektet på grund af miljøhensyn vil blive dyrere end oprindelig forventet.

"Vi har hyret en rådgiver fra Sweco, (rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed, red.), fortæller Gert Jensen.

"Han skal bruge tiden på at komme på bølgelængde med kommunens folk, så vi kan komme videre," siger Gert Jensen.

"Vi har ikke samlet det store ind af penge endnu. Det vil ikke give mening, før vi har miljøgodkendelse og byggetilladelse i hus. Når tilladelserne er hjemme, skal vi stifte en kunstgræsbaneforening. Derefter vil vi hyre en fundraiser, der kan hjælpe med at finde pengene, samtidig med at vi vil begynde en indsamling blandt medlemmer, sponsorer med flere," forklarer han.

Fodboldformanden håber, at en kunstgræsbane kan stå klar om et års tid.

"Men det kræver penge, tilladelser og flere ildsjæle, der vil hjælpe til med at drive det fremad."

Publiceret 18 August 2018 11:00