Slottet i Hadsten er en døgninstitution med ni pladser til sårbare unge. Den foreslås nedlagt. Foto: Favrskov Kommune

Slottet i Hadsten er en døgninstitution med ni pladser til sårbare unge. Den foreslås nedlagt. Foto: Favrskov Kommune

På budgettet: Slottet i Hadsten foreslås nedlagt

Nedlæggelsen skal give bedre forhold til sårbare unge, lyder forklaringen

Af
Kian Johansen

Hadsten I et læserbrev i denne avis, kommer kredsformand Gert Landergren Due, fra Socialpædagogerne Østjylland med flere argumenter for ikke at nedlægge Slottet i Hadsten, der er et døgntilbud til anbragte unge.

Sparforslaget går ud på at nedlægge Slottet og dermed spare lønudgifter og drift på 5,2 millioner kroner årligt. Planen er så, at andre tiltag skal tage over, for de sårbare unge i Favskov, der hidtil har været placeret på institutionen.

"Kommunen har ikke indregnet den ekstra lønudgift til familieplejerne, som skal overtage opgaven. Desuden forventer kommunen, at omlægningen af indsatsen medfører færre anbringelser i fremtiden. Men det er der ikke noget belæg for at sige på nuværende tidspunkt. De ekstra udgifter, der kommer til efterværnet, hvis man nedlægger Slottet, er heller ikke tænkt ind i regnestykket," lyder det i læsebrevet.

Vi har spurgt forvaltningen om, hvorfor man har sat Slottet på som et spareforslag i de budgetforhandlinger, der lige nu er i fuld gang blandt Favrskovs byrådspolitikere.

Børn med specifikke behov

”Forslaget er et led i forvaltningens arbejde med at komme med forslag til reduktioner og udvidelser til det kommende års budget. For os handler det dels om, at vi har de rigtige tilbud til vores borgere og dels om at vi udnytter vores ressourcer optimalt. Endvidere er det vores vurdering, at nogle af børnene på Slottet har så specifikke behov, at andre tilbud bedre imødekommer deres behov” fortæller Anders Blæsbjerg Baun, der er konstitueret direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune.

Han tilføjer: ”Den målgruppe der bruger Slottet i dag, har vi ikke i så stort omfang længere. Det betyder, at kun fem ud af ni pladser er besat - og vi har ikke aktuelt børn og unge, der passer ind i Slottets nuværende tilbud. Samtidig er det vigtigt at understrege, at hvis tilbuddet på Slottet nedlægges, så vil en stor del af den foreslåede besparelse blive brugt til en omlægning af indsatsen, så andre tilbud styrkes” forklarer Anders Blæsbjerg Baun.

"Jeg mener, det er et meget fordrejet billede, Favrskov Kommune giver af virkeligheden, når deres regnestykke viser, at de kan spare 1.5 mio. kr. på at lukke Slottet. Der er mange andre udgifter, som slet ikke er medtaget i regnestykket," mener Gert Landergren Due fra Socialpædagogerne Østjylland.

Publiceret 25 August 2018 10:30