Debat: Vi prøver lige igen!

Af kredsformand Gert Landergren Due, Socialpædagogerne Østjylland

DEBAT Det budgetforlig som politikerne i Favrskov Kommune nu har sendt i høring indeholder stadig et forslag om at lukke Slottet, en døgninstitution for unge i alderen 14-18 år.

Det gør man, på trods af det faktum, at der er stillet spørgsmålstegn ved den reelle besparelse, og på trods af det faktum, at Favrskov Kommune ved en lukning af et velfungerende tilbud vil miste værdifulde kompetencer på området.

I stedet argumenteres der i forslaget for, at opgaverne skal overtages af familieplejere, vel at mærke en højt specialiseret indsats, som det mildest talt ikke ligger lige for at overdrage til familieplejere.

I Jyllandsposten den 6. september udtaler Ann Mainz Christensen, der er afdelingsleder i Familierådgivningen i Favrskov Kommune, at der inden for få år vil være mangel på lokale plejefamilier i Favrskov Kommune, hvis ikke flere melder sig som potentielle plejefamilier. Det vil sige, at der i Favrskov Kommune er en viden om, at den foreslåede løsning, der ligger i spareforslaget, ikke er mulig.

Så på bundlinjen står, at det er tvivlsomt, om der er en besparelse, og at det er meget usikkert, om der vil være plejefamilier til at overtage opgaven.

Socialpædagogerne Østjylland opfordrer Favrskov Kommune til at vende skråen, og se muligheden for at investere i området i stedet for det modsatte.

Socialstyrelsen har netop åbnet en pulje på 14 mio., der skal bruges til at øge samarbejdet mellem familieplejere og døgninstitutioner. Det gør det muligt at søge penge til tiltag, hvor familieplejere får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner som Slottet.

Formålet er først og fremmest at klæde familieplejere bedre på til at varetage den opgave de har.

For Favrskov Kommune kan det betyde, at man både bevarer Slottet med de unikke kompetencer medarbejderne har, og øger mulighederne for at rekruttere familieplejere. Alt sammen til gavn for de udsatte unge i Favrskov, der har brug en særlig hjælp og støtte til at komme videre i livet.

Så fra Socialpædagogerne Østjylland skal der lyde en opfordring til at se muligheder til gavn for alle, i stedet for at lave besparelser baseret på et tvivlsomt regnestykke.

Publiceret 11 September 2018 16:40

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf