Debat: Vi prøver lige igen!

Af kredsformand Gert Landergren Due, Socialpædagogerne Østjylland

DEBAT Det budgetforlig som politikerne i Favrskov Kommune nu har sendt i høring indeholder stadig et forslag om at lukke Slottet, en døgninstitution for unge i alderen 14-18 år.

Det gør man, på trods af det faktum, at der er stillet spørgsmålstegn ved den reelle besparelse, og på trods af det faktum, at Favrskov Kommune ved en lukning af et velfungerende tilbud vil miste værdifulde kompetencer på området.

I stedet argumenteres der i forslaget for, at opgaverne skal overtages af familieplejere, vel at mærke en højt specialiseret indsats, som det mildest talt ikke ligger lige for at overdrage til familieplejere.

I Jyllandsposten den 6. september udtaler Ann Mainz Christensen, der er afdelingsleder i Familierådgivningen i Favrskov Kommune, at der inden for få år vil være mangel på lokale plejefamilier i Favrskov Kommune, hvis ikke flere melder sig som potentielle plejefamilier. Det vil sige, at der i Favrskov Kommune er en viden om, at den foreslåede løsning, der ligger i spareforslaget, ikke er mulig.

Så på bundlinjen står, at det er tvivlsomt, om der er en besparelse, og at det er meget usikkert, om der vil være plejefamilier til at overtage opgaven.

Socialpædagogerne Østjylland opfordrer Favrskov Kommune til at vende skråen, og se muligheden for at investere i området i stedet for det modsatte.

Socialstyrelsen har netop åbnet en pulje på 14 mio., der skal bruges til at øge samarbejdet mellem familieplejere og døgninstitutioner. Det gør det muligt at søge penge til tiltag, hvor familieplejere får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner som Slottet.

Formålet er først og fremmest at klæde familieplejere bedre på til at varetage den opgave de har.

For Favrskov Kommune kan det betyde, at man både bevarer Slottet med de unikke kompetencer medarbejderne har, og øger mulighederne for at rekruttere familieplejere. Alt sammen til gavn for de udsatte unge i Favrskov, der har brug en særlig hjælp og støtte til at komme videre i livet.

Så fra Socialpædagogerne Østjylland skal der lyde en opfordring til at se muligheder til gavn for alle, i stedet for at lave besparelser baseret på et tvivlsomt regnestykke.

Publiceret 11 September 2018 16:40