DEBAT: Kortere skoledage i sigte

Birgit Liin (V) Fmd. børne- og skoleudvalget Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg 8870 Langå

debat Venstre har fået byrådsflertallets opbakning til, at folkeskolerne i Favrskov Kommune fra næste skoleår inden for lovens rammer selv kan bestemme, om skoledagen skal afkortes.

Det kan ske ved, at noget af den understøttende undervisning skæres væk, og i stedet bruges ressourcerne på at sætte to voksne ind i et tilsvarende antal fagtimer. Det kan give større ro og koncentration i timerne.

Vi har også fået opbakning til, at der afsættes en pulje på to mio. kr. pr. år, som skolerne kan søge til at åbne fritidstilbuddene tidligere. Disse forslag er nu sendt i høring sammen med det øvrige budgetforslag for 2019-2022.

Dermed handler vi på den kommunale evaluering af implementeringen af folkeskolereformen, som blev gennemført i 2017. Evalueringen viste, at 91procent af det undervisende personale mener, at skoledagen er blevet for lang, og at det går ud over undervisningens kvalitet. Samme melding har vi fået fra eleverne.

Formålet med forslaget er altså at styrke undervisningskvaliteten. Vi skal ikke kun holde blikket stift rettet mod kvantiteten, for mange timer i skolen er ikke automatisk lig med gode timer. Det er sådan set samme tankegang, der ligger bag regeringens nye folkeskoleudspil.

I Venstre lytter vi til dem, det handler om - elever, forældre og personale. Det er nemlig deres skole.

Publiceret 14 September 2018 15:00