Favrskov kan snart komme til at mangle plejefamilier. Modelfoto

Favrskov kan snart komme til at mangle plejefamilier. Modelfoto

Favrskov Kommune:

Vi mangler plejefamilier

Inden for få år kan Favrskov Kommune mangle plejefamilier, og det kan få konsekvenser for de børn, der skal anbringes, fordi de må forlade deres lokalområde.

Af
Katharina Andersen

JP Aarhus

Favrskov Inden for få år vil der være mangel på lokale plejefamilier i Favrskov Kommune, hvis ikke flere melder sig som potentielle familier. Det vurderer Ann Mainz Christensen, der er afdelingsleder i Familierådgivningen i Favrskov Kommune.

"Som det er nu, så finder vi stadig familier til de børn, vi har, men nogle gange må vi søge mod andre kommuner for at finde et match, og det betyder, at børnene så kommer til at skifte lokalområde og for nogle også skole," siger hun.

Det er alderen på de nuværende plejefamilier, der er ved at blive så høj, at Favrskov Kommune ikke længere kan anvende familierne til de mindre børn, og derfor søger de efter nye og yngre familie til at løfte opgaven.

"Der er jo en del børn, der bliver anbragt i en stor del af deres barndomsliv, og vi kan ikke placere en 5-årig hos et par på 65. Vores plejefamilier skal ikke blive ældre og svagelige, mens de har et lille barn hos sig," forklarer hun.

Forskelle i østjyske kommuner

I Odder Kommune er situationen anderledes. Her mangler man ikke familier, og kommunen forventer heller ikke at komme til det i fremtiden.

"Vi har et meget begrænset antal anbringelser, og så kender vi vores plejefamilier ret godt herude, så vi kan nemt kontakte dem og finde en plads," siger Peter Christensen, der er leder af Børne- og Familiecentret i Odder.

I Skanderborg, Syd- og Norddjurs kommuner oplever man store udfordringer i forhold til at rekruttere nye familier. Samtidig forventer de at komme til at mangle familier inden for få år.

"Lige nu snakker vi om, hvad vi kan gøre for at finde nye familier. Vi er udfordrede i forhold til at finde yngre familier, og i det hele taget er det vigtigt for os at finde familier, der er gearet til opgaven," forklarer Dorte Petersen, der er chef for Myndighed og Foranstaltning i Skanderborg Kommune.

I Syddjurs Kommune oplever man også en stigende gennemsnitsalder hos de nuværende plejefamilier, mens de samtidig oplever et øget behov for anbringelser af børn. Derfor forsøger kommunen at rekruttere nye familier ved hjælp af informationsmøder og konstante opslag.

Et spørgsmål om økonomi

I Plejefamiliernes Landsforening kender man godt til manglen på plejefamilier i Favrskov Kommune, og man frygter, at det er en tendens, der er ved at sprede sig til andre kommuner. Ifølge formand Thomas Vorre er manglen på plejefamilier et spørgsmål om økonomi.

"Vi hører jævnligt fra plejefamilier, der ikke kan få den økonomiske del til at hænge sammen, så jeg ser, at manglen på plejefamilier kan skyldes økonomi. Det bør være sådan, at man som plejefamilie i det mindste har de samme vilkår som en funktionæransat. Som plejefamilie kan du blive sagt op med en måneds varsel, og som oftest giver vederlagslønnen dig ikke en dagpengeret. Det er en meget usikker situation at stå i rent økonomisk," forklarer han.

Han forklarer også, at manglen på plejefamilier i sidste ende går ud over børnene, fordi de mister kontakten til deres lokalområde. Og det er afdelingsleder i Familierådgivningen i Favrskov Kommune, Ann Mainz Christensen, enig i.

"Vi vil i Favrskov Kommune gå langt for at støtte børnene der, hvor de er, og det er rigtig synd at flytte børnene fra deres lokalområde. Derfor håber vi at finde plejefamilier, der er så tæt på børnenes hverdagsliv som muligt," forklarer hun.

Plejefamilier i Danmark

    En døgnplejefamilie får mellem 4.222,00 kr. og 29.554,00 kr. månedligt.

    Det er antallet af vederlag, der afgør beløbet. En plejefamilie får mellem 1 og 7 vederlag pr. måned.

    En plejefamilie modtager derudover et kost- og logibeløb, der fastsættes af Socialministeriet.

    I Danmark er der ifølge Ankestyrelsen 7.321 godkendte plejefamilier.

Publiceret 14 September 2018 09:30