Godt 60 aktive borgere var mødt op til Boligkontoret Danmarks debatmøde i Silkeborg. Emnet var de almene boligers betydning for lokalsamfundet og der blev debatteret mange emner i aftenens løb med politikere fra Silkeborg, Horsens, Favrskov og Ikast-Brande, herunder ghettopakken, grønne områder, kvoter til almene boliger og samarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne.

Godt 60 aktive borgere var mødt op til Boligkontoret Danmarks debatmøde i Silkeborg. Emnet var de almene boligers betydning for lokalsamfundet og der blev debatteret mange emner i aftenens løb med politikere fra Silkeborg, Horsens, Favrskov og Ikast-Brande, herunder ghettopakken, grønne områder, kvoter til almene boliger og samarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne.

Favrskov: Ingen planer om at bygge i landsbyer

Borgmester Nils Borring slog fast, at der ikke er planer om at bygge almene boliger ude i landsbyerne under debat om almene boliger.

Boligdebat Forrige torsdag aften debatterede lokalpolitikere fra Silkeborg, Horsens, Favrskov og Ikast Brande kommune sammen med godt 60 fremmødte de almene boligers betydning for lokalsamfundet.

Det skete i Silkeborg, hvor boligadministrationen Boligkontoret Danmark, i anledningen af sit 70 års jubilæum, sammen med Midtjysk Boligselskab satte spot på det vigtige emne.

Hans Krabbe fra Midtjyllands Avis var aftenens ordstyrer og manøvrede sig igennem aftenens emner, som ghettopakken, grønne områder, kvoter til almene boliger og samarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne. Aftenens paneldeltagere var fra venstre Lisbeth Torfing (Horsens), Søren Kristensen (Silkeborg), Nils Borring (Favrskov), Andreas Boesen (Horsens) og Simon Vanggaard (Ikast-Brande), som torsdag aften i Silkeborg debatterede almene boligers betydning for lokalsamfundet.

Hans Krabbe fra Midtjyllands Avis var aftenens ordstyrer og manøvrede sig igennem aftenens emner, som ghettopakken, grønne områder, kvoter til almene boliger og samarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne. Aftenens paneldeltagere var fra venstre Lisbeth Torfing (Horsens), Søren Kristensen (Silkeborg), Nils Borring (Favrskov), Andreas Boesen (Horsens) og Simon Vanggaard (Ikast-Brande), som torsdag aften i Silkeborg debatterede almene boligers betydning for lokalsamfundet.

Et panel bestående af borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring, viceborgmester i Horsens kommune Andreas Boesen, viceborgmester i Silkeborg kommune Søren Kristensen, viceborgmester i Ikast-Brande kommune Simon Vanggaard og udvalgsformand i Horsens kommune Lisbeth Torfing sad klar.

Høj kvalitet i det almene

Det danske boligmarked består i dag af et varieret boligudbud, og det er centralt, at boligudbuddet skal være tilpasset borgernes ønsker og behov.

Borgmester i Favrskov kommune, Nils Borring, er meget tilfreds med den kvalitet, der er i de almene boliger i dag, og uddyber, at ”behovet for mindre boliger er stigende. Der kommer flere og flere enlige, og det er vi nødt til at forholde os til” Det var derfor også en glad Nils Borring, der glæder sig til at tage første spadestik på Midtjysk Boligselskabs nye byggeri af 21 nye lejeboliger på Nørreport i Hammel.

Fra land til by

Et andet emne, som blev flittigt debatteret torsdag aften var tildelingen af kvoter til almene boliger, og hvor de skal bygges. I Silkeborg er der pt. størst politisk tilslutning til at bygge nye almene boliger i yderområderne, mens Favrskov Kommunes borgmester Nils Borring fortalte, at: ”Vi pt. ingen planer har om at bygge i vores små landsbyer. Vi kan se, at mange ældre gerne vil ind til byerne, især set i lyset af, at den kollektive transport i yderområderne nedprioriteres, og der desuden er mangel på indskøbsmuligheder”.

Publiceret 08 November 2018 10:00