Byrådsmedlem Lars Storgaard har været i audiens hos dronning Margrethe for at takke for sin dannebrogsorden. Pressefoto

Byrådsmedlem Lars Storgaard har været i audiens hos dronning Margrethe for at takke for sin dannebrogsorden. Pressefoto

Lars Storgaard takkede Dronningen for orden

navne Det konservative medlem af Favrskov Byråd Lars Storgaard har været i audiens hos dronning Margrethe for at takke for sin udnævnelse til ridder af Dannebrogordenen.

Ordenen modtager Lars Storgaard for et langt virke i byrådspolitik, som begyndte helt tilbage i 1998.

Siden 1998 har han virket i 12 år som 1. viceborgmester, fire år som 2. viceborgmester og som formand for det særlige børne- og ungeudvalg i fem år.

I den nuværende periode er han igen 2. viceborgmester, i økonomiudvalget og formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Ud over sit store engagement i politik er Lars Storgaard engageret i blandt andet Røde Kors og kampen mod kræft.

"Dronning Margrethe var en opmærksom, lyttende og reflekterende vært med en forståelse for og indsigt i samfundsrelevante problemstillinger set ud fra en politimand, en familiefar og lokal politikers synspunkt," skriver Lars Storgaard i en pressemeddelelse.

jesl

Publiceret 08 November 2018 09:00