Talentspejderne laver ny aftale med kommune

Unge får hjælp til uddannelse af ny aftale med Talentspejderne

Uddannelse Talentspejderne indgår ny og udvidet aftale med Favrskov kommune.

Lokalforeningen Talentspejderne i Favrskov har længe haft ambitioner om at udvide samarbejdet med kommunen således, at erhvervsliv, kommunens skoleforvaltning og Talentspejderne sammen kan opbygge flere unges tro på egne evner og talenter, herunder inspirere til valg af uddannelse. Det ønske er nu blevet opfyldt.

Gennem den nye skolechef i Favrskov Kommune, Anne Gammelby Lybecker, er en sådan partnerskabsaftale nu faldet på plads.

"For at udmønte aftalen, vil der i starten af 2019 blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra erhvervsrådet, skoleforvaltningen og lokalforeningen Talentspejderne. Her vil man tage de første initiativer i forhold til det nye samarbejde," skriver talentspejderne i en pressemeddelelse.

Fire års erfaring

I marts 2014 blev der stiftet en lokalafdeling af Talentspejderne i Favrskov. Målet med foreningen var og er stadig at udbrede kendskabet til Talentspejderne lokalt, at finde nye frivillige talentspejdere, samt at lave erfaringsudveksling og netværksmøder for de lokale frivillige. Indtil nu har ca. 30 til40 unge i Favrskov Kommune haft glæde af at deltage i talentprogrammet. Mange af disse unge er nu kommet videre i uddannelse og job.

Mangler frivillige

Der er hele tiden unge på venteliste til at få en frivillig talentspejder fra erhvervslivet. Ligeledes bruger foreningen efterlønnere og pensionister.

”Hvis man ønsker at være med til at gøre en forskel for et ungt menneske, så skal man vælge at blive frivillig hos os”, siger lokalforeningens formand Troels Christensen Lund.

Læs mere om Talentspejderne på www.talentspejderne.org.

Kapp

Publiceret 05 December 2018 06:00