Kilde: Favrskov Kommune.

Kilde: Favrskov Kommune.

Søften: mere plads til idræt

Byrådet i Favrskov har godkendt nyt idrætsområde syd for Engdalsvej i Søften

Af
Anette Bonde

idræt Siden 2013 har fodboldafdelingen i Søften GF haft en medlemsfremgang på 60 procent. Det har i højere og højere grad sat de nuværende fodboldbaner på Neptunvej under pres, og med godkendelsen i Favrskov Byråd i slutningen af november er første etape for et større idrætsanlæg nået. Inden arbejdet kan sætte i gang, skal planen i høring i otte uger og derefter vedtages endeligt.

Ud over at anlægget på Neptunvej efterhånden mangler kapacitet til Søftens mange sportsudøvere, har man også været plaget af overfladevand.

Nyt anlæg ved Engdalsvej

Idrætsanlægget ved Neptunvej er på cirka seks hektar. Det nye idrætsanlæg etableres på et 12 hektar stort område syd for Engdalsvej.

Men faktisk udlægger lokalplanforslaget et område på hele 20 hektar, og det giver dermed mulighed for på sigt at udvide banekapaciteten og anlægge andre former for idrætsfaciliteter.

Indtil videre kan idrætsudøverne i Søften glæde sig over, at der med lokalplanen bliver mulighed for flere fodboldbaner, herunder en opvisningsbane og en kunstgræsbane, tennisbaner og andre idrætsfaciliteter samt opførelse af et klubhus, anlæg af interne veje, stier og parkeringspladser. Også en stiunderføring under Engdsalsvej mellem arealerne ved Præstemarkskolen og idrætsanlægget er muligt.

Hele anlægget forventes ikke anlagt på en gang, men kan udbygges i etaper.

Med flytningen åbnes der samtidig mulighed for et nyt centralt boligområde ved Neptunvej.

Publiceret 06 December 2018 10:00