Jan Erik Elgaard glæder sig til, at et nyt og større køkken kan løfte Kulturhuset Sløjfen, men han håber også, at de andre nye planer for Sløjfen tager hensyn til alsidigheden - til gavn for flest mulige i 8370 Hadsten. Foto: Kian Johansen

Jan Erik Elgaard glæder sig til, at et nyt og større køkken kan løfte Kulturhuset Sløjfen, men han håber også, at de andre nye planer for Sløjfen tager hensyn til alsidigheden - til gavn for flest mulige i 8370 Hadsten. Foto: Kian Johansen

Formand:

Sløjfen skal fortsat være samlingspunkt for alle i 8370

En musikskole og placeringen af en ungdomsklub ved Kulturhus Sløjfen får formand til at løfte brynene

Af
Kian Johansen

Hadsten Der er store planer for Kulturhus Sløjfen i Hadsten de kommende års tid.

Vi har masser af foreninger der mødes i lokalerne. Igennem de seneste år har der været mere end 100 forskellige aktører i huset.

Der er afsat penge til et større køkken, og der er planer om at placere Ungdomsskolen ved Sløjfen. Og drømme om at flytte Hadsten Bio ned i kulturhuset på sigt.

Det glæder formanden for Sløjfens bestyrelse, Jan Erik Elgaard sig til.

Men samtidig udviser han en sund skepsis for, hvilke ting, Favrskov Kommune ønsker at putte ind i dét han kalder '8370 Fremtidens Forsamlingshus'.

Det største kultur-udbud

"Vi må ikke glemme, hvad Kulturhuset Sløjfen allerede består af og hvilken vision, vi som bestyrelse har for huset, " siger han og påpeger at huset efter hans mening allerede har det største kultur-udbud i Favrskov.

Formanden peger på, at der udover de kulturelle arrangementer allerede er masser af aktivitet i Sløjfen, som man måske ikke lige ser som almindelig gæst.

"Vi har masser af foreninger der mødes i lokalerne. Igennem de seneste år har der været mere end 100 forskellige aktører i huset. Der er blandt andet også Musicalemsemblet, FavrskovRevyen og Kræftens Bekæmpelse der bruger lokalerne meget aktivt. Desuden holder masser andre foreninger deres møder og generalforsamlinger her. Det understøtter vores vision om at være det naturlige samlingssted for borgere i 8370 Hadsten."

Større køkken, mere liv

Han tilføjer: "Vi ved godt, at Café Sløjfen for en del mennesker er det synlige bevis udefra, på hvad der foregår. Men en delvis lukket café er overhovedet ikke dækkende for alt det liv, der er i resten af huset, der jo aldrig holder lukket."

Planen er, at et større køkken, end det nuværende anretterkøkken, skal skaffe det synlige liv og gøre det muligt for en forpagter at kunne drive en café og en forretning, der understøtter livet i Sløjfen og i midtbyen.

Kommissorium skal afdække behovene

Byrødderne har allerede afsat 4,3 millioner kroner til et nyt køkken, 'udbygning af Sløjfen', samt en ungdomsklub ved Sløjfen.

Hvor, hvordan, hvorfor og hvornår, skal et kommissorium afdække i begyndelsen af 2019.

Og her er Jan Erik Elgaard lidt skeptisk.

"Jeg anerkender, at musikskolen har fået plads i Sløjfen og dermed også i bestyrelsen. Det respekterer jeg. Men i den kommende udvidelse af Sløjfen, vil vi som samlet bestyrelse pege på, at man sikrer sig at Sløjfen fortsat er et samlingspunkt for alle i 8370 Hadsten. I stedet for at gå i 'centraliserings-mode."

Han tilføjer: "Dybest set kunne musikskolen jo ligge alle mulige andre steder end i Sløjfen. Det gør den nu og det hilser vi velkomment.

For 8370-borgere

Jan Erik Elgaard skæver op, og kigger insisterende, inden han kommer med et sigende eksempel.

"Der går 700 på musikskole om året. Der bor 9.000 borgere i 8370 Hadsten. Hvis man fjerner møderum, eller putter endnu flere 'permanente institutioner ind i Sløjfen, så risikerer vi at miste kulturhusets attraktivitet og kaste alt i grams. Vores alsidighed, forenings- og kulturliv er netop dét, der skal være med til at skaffe nye borgere til Hadsten og fastholde de nuværende beboere."

Foreslår ny bro

Og en del af alsidigheden består også af, at alle aldersgrupper kan færdes trygt i området.

Her kommer ord som nudging og støjdæmpende tiltag på bordet.

"Vi foreslår, at et kommissorium tænker infrastruktur og området omkring Sløjfen ind som en helhed. Blandt andet kunne vi godt tænke os yderligere en bro over Lilleåen, så alle de unge på knallert kan færdes uden at skulle risikere at ramme andre medborgere."

Han slutter:

"Vi håber, at kommissoriet tager udgangspunkt i, at Sløjfen er til for borgerne i 8370, hvis ikke det præmis bliver varetaget, så vil de fleste i bestyrelsen ikke kunne brænde for huset. Det er i vores øjne en uligevægt der får en konsekvens."

Januar giver svaret

Først i januar går de forskellige politiske udvalg i gang med at kigge på indholdet i kommisoriet, der derefter skal godkendes endeligt i byrådet, oplyser Hans Minor Vedel, der er direktør for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune.

Publiceret 28 December 2018 10:00