Jubilæum:

Forsvarsbrødre i optog gennem Hammel

125 års jubilæum fejres med optog gennem Hammels gader

Af
Kian Johansen

Hammel Lørdag 12. januar fejrer De Danske Forsvarsbrødre For Hammel og omegn deres 125 års jubilæum, fortæller Palle Pedersen, der er næstformand i Hammel.

De Danske Forsvarsbrødre er en upolitisk, national organisation, som er en direkte efterkommer af organisationen 'De Danske Vaabenbrødre', som blev stiftet efter den første slesvigske krig (1848-1850) Våbenbrødrene optog som medlemmer kun veteraner fra krigene 1848-1850 og krigen 1864. Organisationen er således opstået på grundlag af det som kun opstår mellem mænd der har været i krig for at forsvarer deres fædreland, deraf Brodernavnet.

Hjælpe hinanden

Organisationen blev ikke blot dannet for at dyrke fællesskab og kammeratskab, men også som en social foranstaltning, idet social forsorg dengang var et ukendt begreb i Danmark.

Man ville hjælpe hinanden både menneskeligt og økonomisk.

Inden Våbenbrødrene af naturlige årsager måtte standse deres virke (den sidste Våbenbroder døde i 1941) så var Forsvarsbrødrene gået ind i arbejdet med at videreføre Våbenbrødrenes formål og traditioner.

Forskel mellem brødre

Forskellen mellem Våbenbrødrene og Forsvarsbrødrene, var den meget naturlige, at Forsvarsbrødrene kunne optage mænd som ikke nødvendigvis havde været i krig, men som havde aftjent deres værnepligt.

De Danske Forsvarsbroderselskaber blev stiftet 15. juli 1905 i Horsens og har som motto

MED GUD FOR KONGE OG FÆDRELAND

Den 7.januar 1894 satte nogle driftige mænd sig sammen og startede Våbenbrødrene For Hammel og omegn. Hurtigt voksede broderskabet sig stor og stærk, og toppede på et tidspunkt med mere end 600 medlemmer.

Optagelseskriterierne er også ændret gennem årene, så der i dag kan optages alle, blot man efterlever Forsvarsbrødrenes regler og lever op til mottoet.

Der er i dag omkring 200 medlemmer i Hammel selskabet.

Optog gennem byen

Der vil på fejringsdagen 12. januar kl. 12.30 være optog gennem hovedgaden, Voldbyvej, Elmevej, Anbækvej til Inside, anført af De Jyske Landsoldater, iført 1964 uniformer og udstyr fra de slesvigske krige.

Publiceret 08 January 2019 06:15