Broen over Skovvej: Ja tak til ordentlighed og reel borgerinddragelse. Nej tak til hastværk

Charlotte Green (K) byrådsmedlem Præstevangen 18382 Hinnerup

Debat I den forløbne uge har sagen om nedrivning af broen over Randersvej i Hadsten forståeligt skabt debat.

Forståeligt, fordi det er en beslutning, der er truffet uden nogen reel inddragelse af hverken borgere eller byråd!

Der er intet objektivt grundlag i form af viden om, hvor meget og hvilken type trafik, der færdes. Der er ingen beregninger på, hvordan det vil ændre trafikken at lukke broen for biler, eller hvilke borgere, der bliver ramt. Man har end ikke spurgt beboerne. Vi ved ikke heller, om der er brug for at bygge en ny gangbro. Men den skal være arkitektonisk fin, har udvalget besluttet.

Beslutningen kommer fra Teknik- og Miljøudvalget, som et lynindgreb. Man fandt en ledig pose penge og prøver nu at haste et projekt igennem. I oktober havde ingen hørt om nedrivning af broen, nu er det (næsten) besluttet i en proces helt uden om borgerne. Byrådet har heller ikke været involveret, og kan se lige så undrende til som borgerne.

Sagen udspringer af en budgetbeslutning om en ringvej sydvest om Hadsten. Men da sagen om ringvejen skulle behandles, blev den billigere end forventet, og så dukkede nedrivning af broen op som et tillægspunkt i samme dagsorden. Uden forudgående drøftelse med byrådet. Byrådet vedtog dog forslaget fra Teknik- og Miljøudvalget om at bruge samlet 1 mio. kr. på projekteringen af både en forkortet ringvej sydvest om Hadsten samt som tillæg også en gangbro over Randersvej. Det fremgår af beslutningen om projektering, at der skal afholdes borgermøde. Men hvad skulle dagsordenen til borgermødet være? Der er jo ingen grund til at beslutte at bruge penge på at tegne en ny gangbro, hvis der i virkeligheden er brug for en vej! På den måde er beslutningen direkte trumfet igennem, og har både by-passet de borgere, der har brug for en vej, og de byrådsmedlemmer, som måske gerne havde set millionerne brugt på andet end en gangbro. Der er fordele ved at rive broen ned, men der er næppe råd til ny vejbro. Er det derfor sagen skal hastes igennem på beboernes bekostning?

Det er kort sagt en ommer - der er brug for proces og drøftelse, inden byrådet lukker en eksisterende vej, lader borgerne i stikken og bare bygger en gangbro til 7 millioner skattekroner. Selv om Teknik- og Miljøudvalget lader klart forstå, at sagen er besluttet, har jeg har stillet spørgsmål om inddragelse af borgere og beboere til borgmesteren, og jeg vil arbejde for at beslutningen bliver vurderet på ny, borgerne inddraget og projektet først endeligt besluttet, når byrådet har et ordentligt grundlag for en beslutning med trafikvurderinger, pris og alternativer (som at lastbilerne kører ad ringvejen).

Publiceret 21 January 2019 09:00