Det planlagte hundecenter skal etableres på gården til venstre. Dronefoto: Michael Wulff

Det planlagte hundecenter skal etableres på gården til venstre. Dronefoto: Michael Wulff

Kommunen: "Vi har lavet sjuskefejl"

Plan- og byggechef erkender, at sagsforløbet omkring hundecenter kunne have været udført bedre, men fastholder at kommunens landzonetilladelse indholdsmæssigt er efter bogen

Af
Kian Johansen

Hundecenter-sagen Plan- og byggechef Henrik Jensen fra Favrskov Kommune erkender, at sagsforløbet om et hundecenter mellem Haurum og Sall ikke har været det bedste kommunen kan præstere.

"Der er begået sjuskefejl som ikke burde ske. Vi vil i den anledning kigge på vores procedurer og den måde vi sagsbehandler på fremover, når det handler om landzonetilladelser," erkender Plan- og byggechef en efter at Lokalavisen Favrskov ringer til ham og forelægger ham sagen.

"Vi kan godt forstå, at naboerne har kunnet være i tvivl om vores svar, og det er vi kede af," siger han.

Flere tegninger i spil

Vi vil ikke ridse alle fejlene op, men kommer her med et par eksempler.

Under naboorienteringen i september 2018 modtager naboerne en plantegning, hvor flere detaljer er udeladt.

Til venstre ses gården, hvor et hundecenter planlægges. I midten ses flere af de urolige naboers ejendomme, de ligger 350 meter væk. Den nærmeste ejendom (øverst til venstre) ligger 225 meter væk. Dronefoto: Michael Wulff

Til venstre ses gården, hvor et hundecenter planlægges. I midten ses flere af de urolige naboers ejendomme, de ligger 350 meter væk. Den nærmeste ejendom (øverst til venstre) ligger 225 meter væk. Dronefoto: Michael Wulff

Det er blandt ud fra den, at de i første omgang sender en indsigelse til kommunen.

Men kommunen træffer afgørelsen ud fra en plantegning og helt andre dokumenter, som ansøgeren har sendt ind i juni 2018.

Hvorfor henviser afgørelsen til en ansøgning og en plantegning der er indsendt i juni 2018. Det er jo før naboorienteringen er sat i gang i september?

"Det er almindeligt at henvise til ansøgningsmaterialet i landzonetilladelser, idet ansøgningen er med til at supplere de forhold og vilkår, som beskrives i selve tilladelsen," svar Plan- og byggechefen skriftligt til Lokalavisen Favrskov. Han forholder sig dermed ikke til at kommunen nikker ja til en ansøgning, hvor tekst og tegning ikke stemmer overens.

Plan- og byggechefen kalder konsekvent sagen for en landzonetilladelse, mens naboerne hæfter sig ved ordet dispensation. Det har ikke været muligt inde avisens deadline, at få afklaret, hvorfor parterne har forskellige opfattelser på det punkt.

Aktindsigt skulle til

Tegningerne og de dokumenter fra juni 2018, opdager naboerne kun ved at bede om aktindsigt.

"Der er tale om, at den oprindelige plantegning ikke kunne bruges idet den var påsat vandmærker på tegningen, og derfor blev ansøger bedt om at sende i en ny udgave, med færre løbegårde og uden vandmærker. På den nye tegning er yderligere løbegårde udtaget, hvilket vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på," forklarer Plan- og byggechefen.

Han slår fast, at afgørelsen maksimalt handler om 60 hundebokse, hvoraf 27 af dem vil kunne få adgang til løbegårde, på trods af, at der på forskellige dokumenter står flere forskellige tal, samt at der i ansøgningen fra juni 2018 står 65 hundebokse og 38 løbegårde. Et andet sted er der indtegnet 21 løbegårde.

"Det står skriftligt i både naboorienteringen og afgørelsen, at der er tale om 60 bokse og 27 løbegårde," pointerer han, men erkender, at det kunne have stået mere klart i afgørelsen i forbindelse med, at der blev henvist til ansøgningen.

"Der bliver ikke 38 løbegårde, da de løbegårde der er ansøgt om mellem to bygninger ikke må være der, på grund af brandbestemmelser," forklarer han.

To plantegninger

Til at mudre billedet er de to plantegninger, med vidt forskellige antal hundebokse og løbegårde indtegnet.

"Det er meget normalt, at der bruges flere skitser i et sagsforløb, for planer og lovkrav kan jo ændre i de oprindelige forudsætninger,." forklarer Plan- og byggechefen.

"Men trods sjuskefejl, så vurderer vi, at den oprindelige beslutning om at meddele landzonetilladelse indholdsmæssigt er korrekt, og da sagen er påklaget til Planklagenævnet afventer vi nu Planklagenævntes afgørelse, inden vi behandler byggeansøgningen for projektet, oplyser han.

Publiceret 22 January 2019 08:57