Her på gården planlægges et hundecenter med op til 60 hunde. Det gør flere naboer urolige. Foto: Kian Johansen

Her på gården planlægges et hundecenter med op til 60 hunde. Det gør flere naboer urolige. Foto: Kian Johansen

Usikker hundeglam:

Naboer frygter støj fra hundecenter

13 naboer klager over kommunens sagsbehandling, de mener ikke, at der skal gives tilladelse til hundecenter med plads til 60 hunde

Af
Kian Johansen

På Niærvej og Skolevangsvej ved Sall sidder en flok usikre og utrygge naboer.

De føler ikke, at Favrskov Kommune har brugt lang tid eller har været særligt grundige i en sag om at nikke ja til et hundecenter på Skolevangsvej 105, hvor op til 60 hunde kan passes.

Kommunen har givet dispensation til hundecentret og det betyder, at der kan bygges 60 bokse, heraf de 27 med egen udgang til hver deres løbegård i det fri.

Et afstandskrav på 200 meter er overholdt, da nærmeste nabo bor 225 meter væk, samtidig mener kommunen, at støjkravene kan overholdes.

Højt i terrænet

Der er ansøgt om at lave et hundecenter på en ældre gård, der for en del år siden har haft en svinebesætning.

Den ligger højt i terrænet, forklarer naboerne, der frygter støjen fra hundene.

"Vi bor herude, fordi der er stille. Det er et valg at bo væk fra byen og støjen, med den transport og logistik det indebærer," siger Jan Friborg, der som talsmand for 13 naboer har klaget over beslutningen til Planklagenævnet.

Naboerne føler ikke, at kommunen har sat sig grundigt i ind i sagen og har via to aktindsigter fundet en del fejlagtige detaljer og sjuskefejl i sagsmaterialet.

"Vi mener ikke, at borgmester og forvaltning er i øjenhøjde med borgerne. De ser slet ikke vores bekymringer og side af sagen," mener både Jan Friborg og en anden nabo, Leila Jerming Graf.

Hvor mange bokse?

Blandt andet er der for dem usikkerhed om, hvor mange bokse der skal bygges, og hvor mange løbegårde der egentlig er tale om.

Afgørelsen fra Kommunen lyder: "Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgning modtaget 18. juni 2018. Det forudsættes derfor, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet."

Men her er der tale om 65 bokse og 38 udendørs løbegårde, som ansøgeren har beskrevet i papirerne.

"Så det må jo være det, han har fået lov til," siger Jan Friborg.

Det har ikke gjort dem trygge. Og de stoler derfor ikke helt på afgørelsen.

"Hvis der er begået så mange fejl, hvordan kan vi så være sikre på, at kommunen ikke også har begået en fejl i at træffe beslutning,en om dispensationen til hundecentret," siger Jan Friborg.

"Efter vores mening skal afgørelsen jo træffes på en vurdering, om hundecentret kan placeres der. Det er jo en dispensation, ikke en naturlig og selvfølgelig ting, der skal gives lov til."

Flotte ord uden indhold

Han tilføjer: "Kommunens egne ord om at bo på landet i Favrskov har flotte erklæringer om at tage hensyn til hinanden og under hensyntagen til andre."

Samtidig forstår de ikke, at der bygges og renoveres på gården i flere omgange.

Der må ikke bygges, før først byggetilladelse, høringsfrist på naboorientering og i dette tilfælde også klagen i Planklagenævnet er behandlet færdig. Byggetilladelsen er ikke givet endnu, og Planklagenævnet har ikke afsluttet deres undersøgelse af sagen, hvilket i normale tilfælde kan tage op til otte måneder.

Naboerne har via borgerådgiveren i Favrskov Kommune sendt flere klager afsted, og tilmed også kontaktet borgmesteren for at få nogle svar. Ifølge dem uden held.

"Vi har i flere omgange bedt kommunen om at fortælle os, hvad opsættende virkning betyder. Vi mener, at det betyder at man ikke må bygge, når klagen behandles," mener Jan Friborg.

Beton på gulvet

Ansøgeren Flemming Ransborg er i flere omgange blevet bedt om at indstille byggeriet, men er nu i gang med at etablere nyt gulv i en staldbygning, som han nåede at få rykket op, før høringsfristen var overstået, senest er der kommet beton på gulvet, fortæller naboerne.

"Vi kan ikke forstå, at han kan blive ved med at renovere og bygge om, selvom han ikke må. Og at kommunen ikke griber ind," siger Jan Friborg.

Gård med forkøbsret

Den mulige nye ejer, Flemming Ransborg har endnu ikke købt gården, men har forkøbsret, forudsat at tilladelsen til at etablere et hundecenter bliver givet.

"Vi er ikke ude efter Flemming Ransborg, han har helt sikkert nogle drømme og gode intentioner med at lave sit hundecenter. Men vi er utrygge ved, at kommunen giver lov til 60 hunde og 27 udendørs bokse. Eller er det 65 bokse og 38 udendørs løbegårde? For samtidig med, at den tilladelse er givet, så ved vi godt, at der kan komme nye ændringer og udvidelser til, når først tilladelsen er givet," forklarer Laila Jerming Graf.

Alle 13 naboer frygter op til 60 hundes gøen og ingen af dem kan gennemskue hvordan et hundecenter kan lufte så mange hunde flere gange om dagen og de forudser, at det kommer til at betyde, at hundene så står i løbegårdene i stedet.

"Vi føler ikke, at kommunen har foretaget en reel vurdering af sagen, men at de bare har kørt den igennem uden at gøre det de skal - vurdere sagen."

Publiceret 22 January 2019 08:45