Det planlagte hundecenter skal etableres på gården til venstre. Dronefoto: Michael Wulff

Det planlagte hundecenter skal etableres på gården til venstre. Dronefoto: Michael Wulff

Hundecenter-sagen:

Sagsakter har forvirret naboerne

Kommunen bruger i flere sagsakter ordet dispensation, men giver en tilladelse. Der må gerne ændres indendørs på den gård, der skal huse hundecenter, lyder vurderingen

Af
Kian Johansen

Hundecenter-sagen Lokalavisen Favrskov har tidligere beskrevet 13 naboers frygt for en hundepension mellem Sall og Haurum. Der er brugt en del tid på at notere sig hvornår der er blevet lavet ændringer på ejendommen.

Lokalavisen Favrskov har rådført sig med en jurist. Og hverken han eller kommunen mener, at ansøgeren kan begrænses i ændringer af allerede eksisterende bygninger i en landzone.

Dermed må Flemming Ransborg gerne støbe nyt gulv og fjerne/ændre vægge og lave andre indvendige ændringer, lyder kommunens vurdering.

Det er korrekt, at Flemming Ransborg i første omgang gik i gang for tidligt med at brække et gulv op, men kommunen har valgt at lade ham fortsætte med at reetablere gulvet. Og dermed gør han ikke noget forkeret, lyder vurderingen.

Tilladelse/dispensation

Naboerne har i flere omgang lavet indsigelser og har stillet spørgsmål gennem kommunens borgerrådgiver og føler ikke, at kommunen har lyttet til dem.

Det kan der være flere forklaringer på, men en af dem, er helt givet, at parterne ikke har talt om helt de samme ting.

Under den første række af artikler kalder plan- og byggechefen, Henrik Jensen konsekvent sagen for en landzonetilladelse, mens naboerne hele tiden har hæftet sig ved ordet dispensation.

Favrskov Kommune sendte i september denne naboorientering, hvor der nævnes ordet dispensation.

Favrskov Kommune sendte i september denne naboorientering, hvor der nævnes ordet dispensation.

Og helt konkret, så er alle love og regler overholdt i forhold til en landzonetilladelse, der kun forholder sig til afstandskrav og støj. Afstanden skal være over 200 meter og overholde støjgrænserne, fastsat i Miljøbeskyttelsesloven.

Begge dele er overholdt, mener Favrskov Kommune.

Lokalavisen Favrskov har fået en uvildig jurists ord på, at alt tyder på, at de to krav er overholdt og at intet andet derfor skal være opfyldt i forhold til Planloven. Kort sagt, intet om en dispensation.

Tydelige ord mangler

På trods af flere henvendelser til kommunen, så har ingen af embedsfolkene tydeligt forklaret naboerne, at der ikke er tale om en dispensation, men blot en tilladelse.

Det har heller ikke stået særligt tydeligt for naboerne, at man som ansøger godt må bygge om, imens at sagen bliver behandlet.

I en indsigelse over høringssvaret, sendt fra Favrskov Kommunes borgerrådgiver, bruger naborådgiveren ordet dispensation, men ingen forklarer, at det ikke handler om en dispensation, men en tilladelse i Planloven.

I en indsigelse over høringssvaret, sendt fra Favrskov Kommunes borgerrådgiver, bruger naborådgiveren ordet dispensation, men ingen forklarer, at det ikke handler om en dispensation, men en tilladelse i Planloven.

Publiceret 23 January 2019 10:45