Der kommer til at gå lang tid, før det er afklaret om der skal være hundecenter på gården nederst til venstre. Dronefoto: Michael Wulff

Der kommer til at gå lang tid, før det er afklaret om der skal være hundecenter på gården nederst til venstre. Dronefoto: Michael Wulff

Hundecenter-sagen:

Afklaring i juni

Frustration fra Flemming Ransborg der har ansøgt om at lave hundecenter. Planklagenævnet forventer først at svare i juni 2019

Af
Kian Johansen

Hundecenter-sagen Siden juni 2018 har Flemming Ransborg gjort klar til at starte på en drøm: Et hundecenter på en mindre gård mellem Sall og Haurum.

"Sagen har desuden en sådan særlig karakter, at den ikke forventes behandlet af formandskabet for nævnet, men af det fulde nævn. Det kan således ikke siges, at det er klart, at sagen vil have et positivt udfald."

Alt tyder på, at det først bliver afklaret mindst et år efter at de første plantegninger fra hans computer fandt vej til Favrskov Kommune.

For i et svar fra Planklagenævnet afviser man at dispensere fra den opsættende virkning (Der ville give Flemming Ransborg lov til at bygge hundecentret færdigt, Red.)

De skriver samtidig, at sagen nu har 'særlig karakter'. Det betyder, at det 11 mands store planklagenævn skal sætte sig sammen, før den beslutning træffes.

Og det vurderer Planklagenævnet altså først sker i juni 2019.

"Det er træls. Jeg troede jeg var klar til at have de første hunde inde her i begyndelsen af januar. Havde jeg vidst, at sagsbehandlingen tog så lang tid, og at Planklagenævnet ikke give mig lov til at komme videre, så havde jeg nok ikke gjort det," lyder det fra Flemming Ransborg.

"Jeg har sat hele min pension i det her. Og nu har jeg lejet gården fra januar, så nu sidder jeg med to huslejer. Det er temmelig frustrerende det her," siger han.

Han undrer sig stadig over, at naboerne ikke kommer forbi og får en smak med ham direkte om, hvad han gerne vil med sit hundecenter, som han pointerer ikke skal være som alle andres.

Naboerne har i flere omgange lavet indsigelser og har stillet spørgsmål gennem kommunens borgerrådgiver og de føler til gengæld ikke, at kommunen har lyttet til dem.

Planloven er overholdt

Helt konkret, så er alle love og regler overholdt i forhold til en landzonetilladelse, der kun forholder sig til afstandskrav og støj.

Afstanden skal være over 200 meter og overholde støjgrænserne, fastsat i Miljøbeskyttelsesloven.

Begge dele er overholdt, mener Favrskov Kommune.

Lokalavisen Favrskov har fået en uvildig jurists ord på, at alt tyder på, at de to krav er overholdt og at intet andet derfor skal være opfyldt i forhold til Planloven.

To links

Lokalavisen Favrskov har også spurgt Planklagenævnet om, hvordan de tolker opsættende virkning og om hvor tit et fuldtalligt nævn behandler sager, eftersom denne sag nu skal 'principielt behandles'.

Planklagenævnet har i en e-mail sendt to links til deres hjemmeside og henvist til, at svaret findes der.

Efter at have gennemgået flere af siderne med flere lovparagraffer på end almindelige ord på, står det stadig ikke tindrende klart, hvor mange gange om året, at Planklagenævnets medlemmer mødes, ej heller hvad 'Opsættende virkning' egentlig betyder ifølge Planklagenævnet.

Men Lokalavisen Favrskov må konkludere, at opsættende virkning i denne sag alene betyder, at Flemming Ransborg ikke må etablere hundepensionen. Men han må stadig gerne foretage indvendige ændringer af lokalerne og rydde op på grunden. Det har ikke noget at gøre med Planloven.

I e-mailen henviser Planklagenævnet til, at kommunen har tilsynspligten og dermed er det kommunens ansvar at vurdere, om Flemming Ransborg må fortsætte med at lave om, støbe gulv og rydde op på grunden. Det er nemlig en anden lov der er spil her.

Ransborg må gerne ændre

Lokalavisen Favrskov har tidligere rådført sig med en jurist. Og hverken han eller kommunen mener, at ansøgeren kan begrænses i ændringer af allerede eksisterende bygninger i en landzone.

Dermed må Flemming Ransborg stadig gerne støbe nyt gulv og fjerne/ændre vægge og lave andre indvendige ændringer, lyder kommunens vurdering.

Man har dog, på et besøg indskærpet, at ændringer ikke må ødelægge de nuværende brandsikkerhedsforhold.

Hundecenter-sagen

  Flemming Ransborg vil etablere et hundecenter på Skolevangsvej 105.

  Kommunen har givet tilladelse til hundecentret.

  13 naboer på Niærvej og Skolevangsvej ved Sall, mener ikke, at der skal gives tilladelse til hundecenter med plads til 60 hunde.

  Naboerne har via borgerådgiveren i Favrskov Kommune sendt flere klager afsted, og tilmed også kontaktet borgmesteren for at få nogle svar. Ifølge dem endnu uden held.

  Naboerne er forvirrede over sagsbehandlingen, hvor der er begået flere sjuskefejl. Blandet andet er de i tvivl om antallet af hundebokse. Et sted står der 65 hundebokse og 38 løbegårde. Et andet sted er der indtegnet 21 løbegårde. Der er givet lov til 60 bokse og 27 løbegårde.

  Gården på Skolevangsvej 105 skal efter planen bygges om til hundecenter med reception, hundebassiner, velvære-afdeling og op til 60 lydisolerede bokse til hunde. De fleste på 6 kvadratmeter.

  Gården er ikke købt endnu, men den er lejet, og der er lavet en købsaftale, betinget, af at Flemming Ransborg får lov til at etablere hundecenter.

  Foreløbig skal kun den ene længe af den tidligere svinestald bygges om til at huse 22 lydisolerede bokse med eget afløb.

  Spørger man både kommunen og jurister, så er det helt i orden, at man renoverer, for det er ikke denne del af tilladelsen som naboerne har klaget over. Og så længe man ændrer indvendigt på en eksisterende landejendom, så kan man i princippet gøre hvad man vil, lyder vurderingen fra en jurist og kommunen. Dog har kommunen ved et tilsyn bedt Flemming Ransborg om ikke at etablere noget, der ændrer brandsikkerheden.

Publiceret 10 February 2019 10:45