Flere marker tæt på lavtliggende enge kunne være en del af det nye udspil. Her er det en mark tæt på Gudenåen. Arkivfoto

Flere marker tæt på lavtliggende enge kunne være en del af det nye udspil. Her er det en mark tæt på Gudenåen. Arkivfoto

Glæde i Favrskov over udspil fra landbruget og naturfredningen

Landmænd og naturfredningsfolk i Favrskov er begejstrede over udspil, der vil gavne både landbrug og natur

fælles udspil Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening har netop lanceret et udspil, der skal danne flere vådområder ved hjælp af jordfordeling i landbruget. Det vil kræve et milliardbeløb fra staten, men vil kunne tage den lavtliggende jord ud af produktionen til gavn for både landbruget, naturen, klimaet og miljøet.

Danner flere vådområder

Forslaget hilses velkommen af såvel landmænd som naturfredningsfolk i Favrskov Kommune, idet det blandt andet vil komme til gavn i de lavtliggende arealer i Favrskov Enge nord for Hadsten.

"På den her måde er vi sammen om at skabe natur og biodiversitet på en måde, der også tilgodeser vores moderne landbrug. Jordfordeling er en intelligent og målrettet måde at skabe det samspil på", siger formanden for Landboforeningen Kronjylland, Christian Jensen.

Alfred Borg, formand for Naturfredningsforeningen i Favrskov Kommune, bakker op.

"At tage våde, lavtliggende arealer ud af drift vil give mulighed for at skabe større sammenhængende naturområder. Det vil hjælpe de nuværende naturværdier i ådalene, men også i høj grad give plads til udvikling af endnu bedre natur og større biodiversitet."

'Find nu finansieringen'

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune Anders G. Christensen roser parterne bag det nye udspil for at have fundet fælles fodslag. Han har en opfordring til de politiske partier på Christiansborg.

"Sæt jer nu sammen og find finansieringen på en milliard til forslaget fremfor at lade der gå partitaktiske overvejelser i en løsning."

Favrskov Kommune afholder 25. februar møde for lodsejerne i Favrskov Enge. På mødet inviterer kommunen og landboforeningen lodsejerne i området med til at etablere nye, kommende vådområder.

Publiceret 11 February 2019 10:30