Jan Erik Elgaard, formand for Sløjfens bestyrelse. Foto: Kian Johansen

Jan Erik Elgaard, formand for Sløjfens bestyrelse. Foto: Kian Johansen

Sløjfen: Spænding i baglandet om kulturhusets fremtidige ledelse

I løbet af foråret bliver der kigget på den fremtidige ledelsesstruktur i Kulturhuset Sløjfen i Hadsten

Af
Anette Bonde

kultur Kulturhuset Sløjfens nuværende bestyrelse afventer med spænding, hvorvidt processen med udvidelse og udbygning af Sløjfen kan føre til en ny ledelsesstruktur i huset. Ifølge kommissoriet lægges der nemlig også op til en politisk beslutning om de fremtidige ledelsesmæssige, organisatoriske og driftsøkonomiske forhold, herunder involvering af husets faste aktører.

Ifølge Sløjfens hjemmeside fungerer kulturhuset i dag som en selvstændig kommunal institution og den drives af en driftsbestyrelse på syv medlemmer og en sekretær.

Jan Erik Elgaard, formand for bestyrelsen, er bekymret for, at den fremtidige ledelse for huset får en mere administrativ og fælles kommunal karakter frem for, at det som nu er et hus der langt hen ad vejen drives og udvikles af 8370 baserede ildsjæle.

"Så er jeg bange for at det lokale engagement vil forsvinde."

Stopper i bestyrelsen

Hvis det sker, er han sikker på, at flere i den nuværende bestyrelse mister gejsten.

"De fleste af os sætter vores mandat til rådighed, hvis det bliver udfaldet."

Han siger at der i dag er tre helt unikke ting omkring Sløjfen, der ikke er andre steder i kommunen.

" Dels har vi en reel bestyrelse, der i praksis tager sig af udviklingen af huset med en bred repræsentation af brugervalgte i postnummer 8370's forenings- og kulturliv. Dels har huset et unikt et korps af frivillige Sløjfevenner, og endelig har vi lokal opbakning med partnere og supportere. Det styrker Sløjfens muligheder for at have spektakulære arrangementer."

"Det stærke 8370"

Jan Erik Elgaard peger eksempelvis på, at det er Sløjfens bestyrelse, der står bag planerne om udvidelse og udbygning, specielt køkkenet.

"Når det ledelsesmæssige er i spil, er vi bekymret for om det stærke 8370-afsæt fortsætter. Den nuværende bestyrelse brænder for at sikre, at Hadsten 8370 har et naturligt samlingspunkt for kultur og fritidsliv. Som aktivitetsudvalg har vi ikke mulighed for at være med til at udvikle huset på tværs af aktiviteter ved at have det samlede ansvar."

Han understreger, at han og den øvrige bestyrelse indtil nu ikke har noget at udsætte på forløbet.

"Vi er glade for, at kommissoriet er vedtaget, og at der er en høj grad af politiker- og brugerinddragelse i processen. Vi har haft møde med styregruppen og er godt tilfredse med mødet."

"Det er for tidligt"

Kultur- og fritidschef Ulla Egeberg, er med i styregruppen for projektet. Hun står lidt uforstående overfor Jan Erik Elgaards udspil, idet Sløjfen allerede i dag er en kommunal institution på lige fod med øvrige kommunale institutioner med en daglig leder. Hun mener samtidig, at det er naturligt at kigge på, hvordan huset ledes fremadrettet, når en ny aktør, det vil sige ungdomsklubben, rykker ind i huset. Men det er for tidligt at drage konklusioner, siger hun.

"Vi er i den indledende fase, intet er undersøgt endnu."

Ulla Egeberg understreger, at oplægget til snak om fremtidig ledelse ikke er en kritik af det eksisterende.

"Det kører på mange måder rigtig fint nu."

Men hun kan sagtens forstå, at man er spændt på, hvad det nu bliver til. Selv ser hun det ikke absolut som et valg mellem en kommunal, administrativ ledelse og en 8370-funderet ledelse med brugerrepræsentanter.

"Det kan godt blive en mellemting. Men det er som nævnt endnu for tidligt at sige noget om, hvordan driften skal være fremadrettet."

Publiceret 17 February 2019 11:20