Kulturhus Sløjfen set lidt fra oven. Foto: Michael Wulff

Kulturhus Sløjfen set lidt fra oven. Foto: Michael Wulff

Ungdomsklub i Sløjfen er et skridt nærmere

Kommissorium er nedsat for udbygning og etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten

Af
Anette Bonde

HADSTEN Planerne om at flytte ungdomsklubben i Hadsten til Kulturhus Sløjfen er rykket et skridt nærmere. Ved det seneste byrådsmøde blev et kommissorium vedtaget, og der blev sagt ja til en bevilling på en halv mio. kroner til udarbejdelse af projektoplægget for udbygning og etablering af klubben.

Skal beskrive rammerne

Ifølge kommissoriet skal projektoplægget omfatte en bygningsmæssig analyse, skitseforslag og en økonomisk vurdering. Det skal endvidere lægge op til en politisk beslutning om de fremtidige ledelsesmæssige, organisatoriske og driftsøkonomiske forhold for Sløjfen, herunder involvering af husets faste aktører.

Den administrative ledelse af projektet forankres i en styregruppe med ledende medarbejdere fra forvaltningen. Den politiske inddragelse sker via en workshop med deltagelse af to politikere fra hvert af de tre involverede politiske udvalg samt et temamøde for hele byrådet. Sløjfens bestyrelse, musikskolen og andre relevante interessenter omkring Sløjfen inviteres til at bidrage til arbejdet med projektoplægget.

"Således at målet om et fleksibelt og multifunktionelt hus bliver opfyldt," hedder det i byrådsdagsordenen.

19 mio. til udbygning

Der er i budget 2019-22 afsat 19 mio. kroner. Det er planen, at Sløjfen ud over sine nuværende funktioner med bibliotek, mødelokaler, musikskole med mere, også skal have udvidet køkkenfaciliteterne, have erstatningslokaler til musikskolen og som nævnt kunne huse ungdomsklubben. Det samlede byggeri forventes at være færdig i slutningen af 2022.

Ifølge kommissoriet skal der også indregnes mulighed for på sigt at placere en biograf i eller ved Sløjfen. En biograf skønnes at kunne etableres for cirka 9 mio. kroner.

Publiceret 17 February 2019 11:15