Der er umiddelbart ikke mange veje der skal kommunaliseres her i Foldby. Dronefoto: Michael Wulff

Der er umiddelbart ikke mange veje der skal kommunaliseres her i Foldby. Dronefoto: Michael Wulff

Er din vej på:

Kommunen har fundet de første 36 private veje der skal gøres kommunale

Langt under halvdelen af private fællesveje i første etape skal gøres kommunale

Af
Kian Johansen

Den første af flere runder med opkvalificering af private fællesveje der skal gøres til kommunale veje i Favrskov Kommune er nu for alvor gået i gang.

SE LISTEN OVER DE VEJE DER SKAL OPKVALIFERES NEDERST I ARTIKLEN.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har kigget på 88 veje, hvoraf de 36 efter planen skal gøres kommunale. Det er forvaltningen der har vurderet alle vejene, før de har lavet deres anbefalinger. Vejene findes i de tre sogne Søften, Foldby og Lading. Senere følger der seks etaper mere rundt om i resten af kommunen, for der tages mindre områder af gangen.

De gråt markerede veje er fortsat private fællesveje, mens de røde foreslås opkvalificeret til kommunale veje. Kortet viser Foldby, Søften og Lading. Illustration Favrskov Kommune

De gråt markerede veje er fortsat private fællesveje, mens de røde foreslås opkvalificeret til kommunale veje. Kortet viser Foldby, Søften og Lading. Illustration Favrskov Kommune

"Forvaltningen har kigget på vejens anvendelse og funktion og de kigger på flere principper for at bestemme om vejen skal være kommunal eller fortsat privat fællesvej," forklarer Anders G. Christensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Konkret trafikal vurdering

Kommunens beslutning om opklassificering bliver blandt andet taget i en konkret trafikal vurdering af den enkelte vej.

Det første punkt handler om hvor mange biler der kører på vejen.

Og hvis der er mere end 50 procent gennemgående færdsel gennem en vej, så skal den opkvalificeres.

Kommunen kalder det:

  Trafikintensitet. Vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet.

  Vejens art (er det grusvej eller asfalt).

  · Typen af færdsel, er det primært gående og cykler, eller biler.

Millioner af kroner på veje

En del private fællesveje foreslås ikke opklassificeret. De veje vurderes ikke at have en trafikal betydning, der kan begrunde en opklassificering, siger forvaltningen. Mange af disse veje er enten øde grusveje eller stikveje til offentlige hovedveje.

Man forudser at den samlede opklassificering betyder en en varig årlig driftsudgift på 2,3 - 3,1 mio. kr. Og så kommer en varig årlig anlægsudgift til udskiftning af slidlag på 1,4 – 1,8 mio. kr.

Derudover er der en engangsudgift til udmatrikuleringen af veje. Udgiften til udmatrikulering for det samlede projekt vurderes at udgøre 3,1 mio. kr. – 4,1 mio. kr.

Høring i april

I april/maj sendes beslutningen om at opkvalificere de enkelte veje i høring i fire uger, Der holdes et borgermøde omkring første etape 11. marts 2019 i Søften. På borgermødet præsenterer Teknik- og Miljøudvalget beslutningen og der er mulighed for at komme med spørgsmål.

"Vi har samtidig besluttet, at andre med interesse i opkvalificeringen også gerne må komme med, men det handler altså primært om vejene i Søften, Foldby og Lading" siger Anders G. Christensen.

Vejliste for private fællesveje der påtænkes helt eller delvist opklassificeret til offentlige veje

  Engbakken Lading

  Sydmarken Lading

  Ananasvej Søften

  Dyreparken Søften

  Ekkovej Søften

  Elgårdsminde Søften

  Filippavej Søften

  Gråstenvej Søften

  Hjortevej Søften

  Jernaldervej Søften

  Junovej Søften

  Jupitervej Søften

  Kvottrupvej Søften

  Lavritsdalsvej Søften

  Merkurvej Søften

  Miravej Søften

  Præstegårdsvej Søften

  Præstevangen Søften

  Ravskærvej Søften

  Rensdyrvej Søften

  Rådyrvej Søften

  Saturnvej Søften

  Skolevej Søften

  Stjerneparken Søften

  Søndermarken Søften

  Vegavej Søften

  Venusvej Søften

  Æbleparken Søften

  Bondagervej Foldbyby

  Båstrupvej Foldby

  Kildeagervej Foldby

  Korsagervej Foldby

  Korsvangen Foldby

  Midtager Foldby

  Mølagervej Foldby

  Riisbakken Foldby

Nye udstykninger

  Flegebakken Hadsten

  Humlehaven Hinnerup

  Hørbakken Hinnerup

  Hvedebakken Hammel

  Kornmarken Hammel

  Mejsevej Hadbjerg

  Møllebækken Voldum

  Nygårdsvænget Hadsten

Publiceret 13 March 2019 11:00