Formanden takker af efter 10 år på posten

Farvel Ældre Sagen i Hinnerup har fået ny formand på årsmødet, da Hans Kjær Christensen har valgt i stoppe efter 10 år på posten.

Næstformand Niels Peder Mols Jensen takkede Hans Kjær Christensen for hans store arbejde som lokalbestyrelsens formand gennem10 år:

”Du har altid været en velforberedt formand, altid vidst, hvor og hvornår og hvordan, og du er også den der passede på bestyrelsen, hver gang vi satte nye ting på banen”, sagde næstformanden og han supplerede med:

”Som lokalforening er Hinnerup kendt både som den meget aktive, men også den der samler det højeste antal medlemmer ved årsmøderne, historien er gået over det ganske land. Vi takker for det gode samarbejde og bestyrelsen med ægtefæller tænker tilbage på de mange gode og sjove timer."

Bestyrelsen har konstitueret sig: Ny formand Hugo Strunge Frank, Niels Peder Mols Jensen er næstformand, kassereren hedder Anne Grethe Kirke Ovesen og Lise Bregnballe er sekretær.

Troels Lund er ældrepolitisk kontaktperson, og Lisbeth Christensen har overtaget værktøjskassen.

Publiceret 14 March 2019 04:00