Klumme:

Værdiskabende kommunikation

Af
Michael Jensen, Hadsten.

Direktør i Colea Consult

Jeg oplever jævnligt folk benytte eller henvise til nedenstående citat, og jeg må indrømme, at det irriterer mig en smule.

“The biggest problem with communication is we don’t listen to understand”

For stik imod citatets påstand er jeg overbevist om, at et af de største problemer i kommunikationen er, at vi søger at forstå det den anden siger!

Det kan lyde lidt underligt, men lad mig prøve at forklare, hvorfor jeg har dette synspunkt.

For det første peger forståelse bagud: Det, der tit sker i samtalen er, at du siger noget til mig, og mens du taler, bladrer jeg ligesom i min hukommelse for at matche, det du siger med noget, jeg allerede ved eller har oplevet—når dette match opstår, så tænder lampen med ”forstået” og jeg kan mentalt slappe af, nu ved jeg jo, hvad det er du siger.

Men dette viser også, at forståelse dybest set ikke bringer andet ind i samtalen end, at jeg ikke behøver at gøre mig mere ulejlighed i forhold til at sætte mig dybere ind i, hvad du mener.

Men det viser også, at ”forståelse” stik imod, hvad vi går rundt og tror til dagligt, lukker kommunikationen ned.

Hvad nu, hvis vi i stedet for at søge forståelse i dialogen i stedet gik efter at lære noget nyt, og dermed skubbede en form for undren eller nysgerrighed ind i den?

Ville det så ikke være sådan, at vi, når vi gik fra en samtale ville have en enkel indikator på om den havde været værdiskabende - nemlig om vi havde lært noget nyt eller ej?

Som den Descartes en gang sagde: ”forskellen på den vise og tåben er, at den sidste alt for hurtigt forstår, og dermed stopper videre undersøgelse af sagen”.

Så, hvis vi virkelig ønsker at skabe værdi i vores dialoger, skal vi snarere søge læring end forståelse.

Publiceret 16 March 2019 08:00