F.v. Mary Villadsen og Anna Vetter, to af de nuværende ti beboere på Voldumcentret, kan snart følge følge byggeriet af ti nye boliger. Foto: Anette Bonde.

F.v. Mary Villadsen og Anna Vetter, to af de nuværende ti beboere på Voldumcentret, kan snart følge følge byggeriet af ti nye boliger. Foto: Anette Bonde.

Så er Voldumcentret tæt på første spadestik

Det endelige 'go' er tæt på, inden byggemaskinerne rykker ud

Af
Anette Bonde

byggeri Social- og sundhedsudvalget i Favrskov har ved sit møde i februar givet grønt lys til det endelige byggeprojekt og finansieringen af Voldumcentrets udvidelse med 10 boliger samt udvidelse af servicearealerne. Nu venter miljø- og teknik-udvalget, økonomiudvalget og til sidst byrådets endelige godkendelse inden byggestart.

Licitation i foråret

Hvis alt som forventet går glat igennem de næste udvalgsbehandlinger udbydes byggeriet i licitation i foråret 2019, og forventet byggestart er sommeren 2019. I sensommeren 2020 forventes byggeriet at stå færdigt.

Til den tid vil 10 nye plejeboliger på hver 66 kvadratmeter stå klar til at tage imod borgere i Favrskov.

Byggeriet beskrives i udvalgsbilagene som et lyst og handicapvenligt byggeri. Ud over boligerne indrettes et centralt spisekøkken og en fælles dagligstue til socialt samvær. Derudover er der lagt vægt på at integrere udendørsarealerne i beboernes hverdag med terrasser og stisystemer.

De ti boliger er budgetteret til lidt over 15,5 mio. kroner, og den månedlige husleje for hver bolig bliver 5.846 kroner. Til sammenligning er huslejen i de nuværende boliger 5.810 kr. for 68 kvadratmeter.

Der opføres servicearealer, det vil sige kontorer, rengøringsrum etc., med et brutto-areal på 120 kvadratmeter og en forbindelsesgang til det eksisterende byggeri på knap 60 kvadratmeter. Servicearealerne er kommunalt finansieret.

Et plus for byen

Holger Bjerregaard, formand for Voldum Lokalråd, glæder sig over de ti ekstra boliger, både på vegne af de kommende beboere og på vegne af byen.

"Det er dejligt at se, at Favrskov Kommune vil lave et kommunalt byggeri i Voldum, at man udvider og ikke afvikler, men udbygger sine faciliteter i landsbyerne. Det har jo været et ønske fra vores side at få det udvidet, så vi er mere sikker på, at det var en institution, vi kunne beholde i vores område. Og det er vigtigt for de ældre personer, der har behov for pleje, at kunne blive i deres nærområde og blive ved at have kontakt til deres omgangskreds. Vi ser frem til, at byggeriet går i gang."

Der har været forskellige placeringsmuligheder oppe at vende. Denne løsning forbinder de nye boliger til det eksisterende Voldumcenter i en vinkel bagest i centrets have.

"Med hensyn til placeringen er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvad der er økonomisk og la’sig’gørligt. Man kunne have ønsker og drømme om en anden placering, men denne løsning er acceptabel."

Slutteligt sender han en anerkendelse til de lokale byrådspolitikere.

"Det er også, ud over Voldums ønske igennem længere tid, godt politisk arbejde fra vore egne politikere i lokalområdet, der har gjort, at det er blevet realiseret."

Fakta

    Byrådet vedtog 26. januar 2016 en plejebolighandleplan for 2015-2025. Af planen fremgår det, at der i 2025 forventes at være behov for yderligere 60 boliger. Behovet vurderes at være størst i den østlige del af kommunen, hvor Voldumcentret er beliggende.

Publiceret 20 March 2019 11:00