På denne gård planlægges der et et hundecenter. Men det er naboerne ikke trygge ved. Nu er der også etableret en hundesalon. Dronefoto Michael Wulff

På denne gård planlægges der et et hundecenter. Men det er naboerne ikke trygge ved. Nu er der også etableret en hundesalon. Dronefoto Michael Wulff

Hundecenter-sagen:

Naboer vil melde kommunen til ombudsmanden

13 naboer ved Sall og Haurum mener ikke, at kommunen har udført deres opgave godt nok i sagen om et muligt hundecenter på tidligere svinegård

Af
Kian Johansen

Sall/Haurum På trods af, at 13 naboer til en gård mellem Haurum og Sall i lang tid har forsøgt at råbe kommunen op, så føler de ikke, at kommunen har hørt på dem, eller taget deres spørgsmål alvorligt i sagen om et muligt hundecenter i nærområdet.

Derfor vil de melde kommunen til Folketingets Ombudsmand.

Der er langt over 200 meter til naboerne på Skolevangsvej 105, hvor der er hundesalon og planlagt et hundecenter. Dronefoto Michael Wulff

Der er langt over 200 meter til naboerne på Skolevangsvej 105, hvor der er hundesalon og planlagt et hundecenter. Dronefoto Michael Wulff

Seks ugers ventetid

"Kommunen nægter at svare på vores oplysninger og overtræder dermed god forvaltningsskik," skriver de 13 naboer i et brev til byrådspolitikere og forvaltningen.

Derudover vil de orientere Planklagenævnet og kontakte Ankestyrelsen.

"Vi kan på de foreliggende oplysninger konstatere, at kommunen ikke overholder det kommunale tilsyn ift. den opsættende virkning ifm. klagen til Planklagenævnet," skriver de i brevet. Årsagen til klagen bunder i at naboerne ikke har fået svar på flere af deres spørgsmål her efter seks ugers ventetid.

Men i Favrskov Kommunes afdeling, Plan- og Byg, mener Plan- og Byggechef Henrik Jensen ikke, at man kan give de oplysninger som naboerne efterspørger, eftersom sagen er sendt til Planklagenævnet.

Deres beslutning ventes her i begyndelsen af juni.

Ikke flere svar tilbage

"Vi har i flere omgange svaret på nabogruppens spørgsmål og aktindsigter, og mener, at vi fra kommunens side har opfyldt vores forpligtelser efter lovgivningen. Af hensyn til sagens behandling i Planklagenævnet har vi ikke mulighed for, at detaljere svarene til gruppen yderligere, idet dette vil kræve ny sagsbehandling." siger Henrik Jensen, der nu har aftalt et møde med de 13 naboer.

Der er dog på et punkt, at kommunen skal reagere, og det er hvis der kommer nye oplysninger i sagen.

Og det kom der forrige fredag.

For ifølge flere opslag på Facebook-siden ''Trimning v/Hundecentret', så er der etableret en hundesalon på gården.

Derudover fortæller den kvindelige salon-ejer ret åbent om planerne for "Et kommende Hundecenter" i en blog, og her fortælles der blandt andet om muligheden for wellness til hunden, mulighed for overnatning og mulighed for at komme i svømmebassin for hundene.

Opslaget er fra 13. marts, men det kan allertidligst afgøres om der overhovedet bliver givet lov til at bygge et hundecenter, når en klage over landzonetilladelsen er færdigbehandlet i juni måned.

"De oplysninger er nye for os, og dem er vi i færd med at undersøge," fortæller Plan- og Byggechef Henrik Jensen. Han vil ikke overfor Lokalavisen vurdere, om det tyder på ulovlige forhold.

"Vi vil først undersøge sagen ved besigtigelse og dialog med anmeldte, inden vi kan vurdere på, om der foregår noget ulovligt," siger han i første omgang. Da Lokalavisen et par dage senere spørger til sagen igen, oplyser Henrik Jensen, at der i første omgang er meddelt en standsningsmeddelse i forhold til byggearbejder inde i stalden. Derefter vil kommunen komme på et tilsyn på ejendommen. Kommunen er ikke færdig med at kigge på, om hvordan det hænger sammen med hundesalonen, der drives fra stuehuset.

Hvis der er tale om overtrædelser af Planloven eller Byggeloven, så kan en kommune komme med et påbud og bede om at få forholdet standset. Og i sidste ende kan det medføre en politianmeldelse. Men til den tid vil Planklagenævnet for længst have truffet deres beslutning i den første del af sagen, der handler om en mulig landzonetilladelse.

FAKTA

Sagen kort

Naboerne fra Niærvej og Skolevangsvej ved Sall har klaget over kommunens afgørelse, de mener ikke, at der skal gives tilladelse til hundecenter på Skolevangsvej 105 med plads til 60 hunde.

Kommunen har givet dispensation til hundecentret og det betyder, at der kan bygges op til 60 bokse, heraf de 27 med egen udgang til hver deres løbegård i det fri.

Et afstandskrav på 200 meter er overholdt, da nærmeste nabo bor 225 meter væk, samtidig mener kommunen, at støjkravene kan overholdes.

Der findes kun få hundecentre i Danmark med plads til 60 hunde, ifølge avisens oplysninger.

Naboerne har via aktindsigter fundet en del fejlagtige detaljer og sjuskefejl i sagsmaterialet.

Plan- og byggechef Henrik Jensen fra Favrskov Kommune har erkendt, at sagsforløbet ikke har været det bedste kommunen kan præstere, men kalder sjuskefejlene for uvæsentlige i forhold til afgørelsen.

En klage i Planklagenævnet om landzonetilladelsen forventes færdigbehandlet i juni 2019. En byggetilladelsen kan ikke meddeles før landzonetilladelsen er givet.

Naboerne har via borgerådgiveren i Favrskov Kommune sendt flere klager afsted, og tilmed også kontaktet borgmesteren for at få nogle svar.

Ansøgeren Flemming Ransborg er i flere omgange blevet bedt om at indstille byggeriet og kommunen har været på tilsyn flere gange. Man må gerne foretage visse 'indvendige ændringer' af en ejendom, hvilket kommunen ved tidligere besigtigelser har vurderet, at ejeren har overholdt.

Publiceret 21 May 2019 09:00