Fremtiden:

Drømmene og ønskerne kom frem i lyset

“Den dejligste morgen i 100 år” sang Gnags engang. Den sang kunne man godt tænke på fredag morgen i Skjød

Af
Erling Baastrup

Allerede da man nærmede sig Skjød, fredag morgen kunne man se, at flagene var kommet på gaden.
Skjød havde klædt sig i festtøjet.
Ikke uden grund: Der kom mange gæster. Fra kl. 9 indtog børnehavebørn stadion. De var også i festtøjet: Støvler, uldne huer og flyverdragter. Solen var også med til festen.
De mange børn kom med gode ønsker og drømme i form af tegninger.

Skjød i centrum

Det var børnenes åbning af Kulturhovedstad 2017. Dagen før de voksnes officielle åbning. I hele regionen var børnene i gang. I Favrskov var Skjød, der ligger i centrum af kommunen, blevet valgt.

Forud for dagen var der rundt i børnehaverne blevet arbejdet med at tænke, drømme og ønske. Tankerne blev omsat til tegninger.

De blev sat op på store pyramider, som senere på dagen skulle gå op i røg, så ønskerne kunne fare til himmels.

Musikkunstneren Tine Mynster var i hopla, og det smittede. “Nej hvor er I gode”, kunne hun konstatere, da børnene gik til den på grønsværen.

Musikkunstneren Tine Mynster var i hopla, og det smittede. “Nej hvor er I gode”, kunne hun konstatere, da børnene gik til den på grønsværen.

“Ønskelandet”

Børnene fik også lov at bevæge sig. Først var det Tine Mynster fra Odder, der arrangerede fællessang, hvor blandt andet Alberte Windings og Jan Rørdams sang ved navn “Ønskelandet” fik lov at lyde over stadion i Skjød.
Sang-Tine sørgede også for, at børnene kunne holde varmen. Der blev danset og klappet.

Idé-manden Frederik Schøler gik rundt og glædede sig over arrangementet, han har brugt lang tid på at få på skinner.
Senere på dagen blev stadion indvaderet af skoleelever, men temaet var det samme: Drømme.
Skoleeleverne havde små huse til rådighed. Mange af dem havde plakater på væggene. Fra hytterne kørte eleverne aktiviteter, som “kollegerne” kunne deltage i.
“Den dejligste morgen i 100 år”.

Vi har ikke alle de samme drømme.

Vi har ikke alle de samme drømme.

Publiceret 20 January 2017 13:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl