Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Trinbræt i Laurbjerg vil gøre fremtid til nutid

Af Birgit Liin, Laurbjerg

DEBAT "Nu sidder jeg her igen", tænker jeg hver morgen, når jeg på vej fra Laurbjerg ind mod Århus venter i bilkøen. "Hvor ville det være rart at kunne tilbringe tiden i et tog i stedet for at cirkle rundt efter en ledig p-plads", fortsætter min tankerække.

Men toget standser ikke i Laurbjerg, for der er ikke et trinbræt. Bussen er ej heller et alternativ til bilen, eftersom afgangene er alt for få. Så jeg og mange andre udleder den daglige dosis CO2 i bilkøen i stedet for at benytte den kollektive transport.

Med i regeringsgrundlaget

Da regeringen tiltrådte i efteråret, blev følgende indført i regeringsgrundlaget: "Det skal være attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport, [---] og vi skal investere i nye veje og jernbaner, der giver vækst. [---] Der er også brug for at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge den kollektive trafik, som er blevet voldsomt fordyret og busdriften er mange steder, også i yderområderne, blevet forringet."

Regeringen synes at have forstået, at fremtiden ikke står i privatbilismens tegn. Fremtidens kollektive transportformer er bæredygtige, tidsbesparende og effektive. Det er blot ikke tilstrækkeligt at ville forbedre den kollektive transport i en fjern fremtid. Behovet er der nu!

Det fremgår af rammeaftalen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om forbedringer af den kollektive trafik, at der fra 2013 afsættes en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Det er derfor økonomisk muligt at virkeliggøre regeringsgrundlagets målsætning om forbedring af den kollektive transport i yderområderne.

Handling ønskes

I Laurbjerg vil en genåbning af trinbrættet være en enkel og billig måde at sikre et yderområde kollektiv transport til gavn for miljøet, til gavn for byudviklingen og til gavn for mange indbyggere og virksomheder.

Ved at genåbne trinbrættet flyttes fremtidsvisionerne til nutiden, og flotte hensigtserklæringer forvandles til handling og vækst.

Publiceret: 17. April 2012 14:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Favrskovposten

ANNONCER
Se flere