Falck i Hammel assisterede Viborg Brandvæsen fra Bjerringbro under branden i den nordvestlige del af Favrskov Kommune.

Falck i Hammel assisterede Viborg Brandvæsen fra Bjerringbro under branden i den nordvestlige del af Favrskov Kommune.

Stor brand ved Bjerringbro

Favrskov Brandvæsen kæmpede med gårdbrand i otte timer lørdag.

Favrskov Brandvæsen blev lørdag formiddag alarmeret ved 11-tiden. En længe med halm var brudt i brand på en gård øst for Bjerringbro.
Indsatsleder Tinna Lynge Jensen tilkaldte udover Viborg Brandvæsen fra Bjerringbro assistance fra Falck i Hammel, som ankom med sprøjte, tankvogn og en lift.
“Branden bredte sig desværre fra længen til stuehusets tag. Derfor kan familien ikke bo der foreløbig,” siger indsatslederen.
Under slukningen sparede man på det kommunale vandværksvand fra brandhanerne.
"En af vores holdledere foreslog, at vi tog vandet fra den nærliggende Gudenå. Og det fungerede fint," fortæller Tinna Lynge Jensen. Hun måtte have en entreprenør med en rendegraver til at splitte halmen ad, så slukningen kunne afsluttes.
Ingen personer kom til skade under den otte-timer lange slukningsindsats.
Brandårsagen er foreløbig ukendt.

Gården ligger få hundrede meter syd for Gudenåen, som leverede vandet til den otte timer lange slukningsindsats.

Gården ligger få hundrede meter syd for Gudenåen, som leverede vandet til den otte timer lange slukningsindsats.

Publiceret 14 April 2014 11:30