Kaj Nielsen og Hanne Johansen

Kaj Nielsen og Hanne Johansen

Borgernes kunst

Af
Af Bendt Lund Nielsen

Borgerjournalist

kunst I den gamle Hammel Kommune forsvandt der for nogle år siden noget kunst. Og to medlemmer af kunstudvalget, Kaj Nielsen og Hanne Johansen satte sig for at registrere og kommentere kunsten i Hammel Kommune, ialt ca. 400 stk. Det blev udmøntet i en rapport fra 1996-97, som blev vel modtaget. I rapporten blev der bl.a. fremhævet, at der var indkøbt en del reproduktioner af ringe kvalitet og at kunsten blev ophængt ukritisk uden den helt store sans for kvalitet. Noget kunst trængte til renovering – ikke mindst udendørs og der manglede flere steder skiltning og ordentlige sokler.

Møde anno 2011

På bagrund af min lille artikel om skulpturer i Hammel blev jeg inviteret til et møde hos Hanne sammen med Kaj. Det blev et vellykket møde med hjemmebagt brød og hjemmelavet marmelade. Hanne Johansen (80 år) har praktiseret som sygeplejerske og sundhedsplejerske både i daværende Røgen/Sporup-Sorring/Dallerup og Gjern Kommuner. Desuden været lærer på Danmarks Sygeplejerskehøjskole i Århus. Kaj Nielsen (74 år) har været lærer på Hammel Kommuneskole og Søndervangskolen i 35 år. Han er udøvende kunstner og har bl.a. lavet logo til InSide. Vi kom langt omkring. Også med emner der ikke vedrører kunst. Vi talte bl.a. om omsorg, samarbejde mellem frivillige og professionelle, om at være på lige fod og ikke mindst: Kunsten må ud til alle! Og noget om kunstens betydning for os alle: I hjemmene, på plejehjemmene, sygehusene og diverse arbejdspladser. Tænk f.eks. over betydningen af indretningen af rummene på sygehusene og plejehjemmene: Sansehaver, kunst og farver, møbler, erindringsting m.v.

Hvad er der sket siden sidst?

Der er ikke sket det store i Hammel siden dengang. Jernskulpturen ved Gl. Randersvej er blevet flyttet og har fået et nyt godt fundament. Men det er måske alt? Der er stadig lukkethed. Den Kommunale Kunstdatabase er f.eks. ikke tilgængelig på grund af manglende aftale med Copydan Kunst om offentliggørelse, og der kunne sikkert trænges til en gennemgang af kunsten i Favrskov Kommune med hensyn til belysning, kvalitet, ophængning og ikke mindst tilgængelighed.

Hvorfor kan der ikke lånes kunst fra de offentlige biblioteker?

Hanne og Kaj har besluttet at de igen, når det bliver forår, vil se på noget af den kunst de for 15 år siden registrerede, bl.a. Karpacz-stenen i Hammel. Karpacz er en polsk kurby i det sydvestlige Polen i Sudeterbjergene på grænsen til Tjekkiet og var venskabsby med Hammel.

Publiceret 13 February 2011 07:00