DEBAT Regionen leverer dårlig service i Favrskov Kommune

Af
Af Karen Jespersen. MF

valgt i Favrskov-kredsen og Anders G. Christensen. Gruppeformand for Venstre i Favrskov kommune

Regionrådsformand Bent Hansen (S) har udtalt til TV2-Østjylland af borgerne i Favrskov må leve med at regionen ikke overholder sine egne servicemål om, at en ambulance skal være fremme inden 10 min. I Favrskov ligger vi med regionens længste responstid på 13,4 min.
Formanden for regionens rådgivende udvalg for hospitaler, Carl Johan Rasmussen (S) har om responstiderne udtalt, at der ikke er nogen lette løsninger. Det kan undre at både Bent Hansen og Carl Johan Rasmussen bare lader stå til, for problemet er jo ikke nyt. Tallene viser jo med al tydelighed, at der i langt over et år har været problemer med responstiderne i Favrskov.
Det virker ganske besynderligt, at selvom problemet har været kendt længe, så agter de to fremtrædende Socialdemokrater ikke at gøre noget for at sikre, at regionen lever op til sine egne servicemål for responstider, men lader bare borgerne i Favrskov i stikken.
Vi ser derfor frem til, hvad indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) siger i sagen, når han har fået en redegørelse fra region Midtjylland om responstiderne.
Det burde være muligt for regionen at overholde sine egne servicemål, specielt når man tager Favrskov kommunes geografiske placering med i planlægningen af ambulanceberedskabet.
Hvis det ikke er nok, vil vi arbejde for at Falckstationen i Hinnerup igen gøres til en døgnbemandet station.
Det handler om borgernes tryghed i Favrskov og hvis viljen er til stede hos Regionrådsformand Bent Hansen (S), så kan det også lade sig gøre at reducere responstiden med 3,4 min. og dermed opfylde servicemålet for Favrskov Kommune.

Publiceret 23 February 2011 21:00