Formanden for Favrskov Radio aflægger beretning - med kasserer Mogens Hansen ved sin side.

Formanden for Favrskov Radio aflægger beretning - med kasserer Mogens Hansen ved sin side.

Radioen flytter måske

Kommunen vil sætte Radio Favrskovs lokaler til salg, uvished om hvor 20 års jubilæet holdes til næste år

Af
Tekst og foto Rudi Daugsch

www.hadsten-pingvinnyt.dk

Under Radio Favrskovs årlige generalforsamling tirsdag 12. april i Kernehusets lokaler på Hovvej, kom det frem at radioen måske skal til at finde nye lokaler. For kommunen har planlagt salg af den gamle kontorbygning, hvor radioen har til huse. Nogen endelig dato for en rømning af lokalerne kunne formand Sven Jensen ikke oplyse de 25 fremmødte om. Næste år vil radioen kunne fejre sit 20 års jubilæum, hvilket skal markeres. Helt præcist hvordan afhang også af lokalesituationen, men noget kom der til at ske.

Borgmesterbesøg

Radioen var glad for borgmesterens besøg og tale for lytterne ved årsskiftet. Man så frem til, at borgmesteren atter fandt tid til radioen, fortsatte formanden. Også radioens deltagelse på sidste års Lilleå Marked blev berørt, det bliver gentaget i år. Det havde været en positiv oplevelse, at møde radioens lyttere og udveksle meninger. Deltagelsen på markedet havde også givet udslag i et øget medlemstal. Endvidere blev det oplyst, at radioen 28. juni 2011 vil være vært for en aften med Birgitte Grimstad i Sløjfen. Plakaten var færdiggjort og PR er på trapperne.

Godkendt regnskab

Formandens beretning blev godkendt, hvorefter regnskabet blev fremlagt af Mogens Hansen. Der viste sig et mindre underskud, hvilket skyldtes en for radioen større investering i sendeudstyr ud til masten på Hadbjergvej. Regnskabet blev godkendt og formand Sven Jensen blev let genvalgt. I bestyrelsen blev Poul Erik Højer, Mogens Hansen og Jørgen Peter Rasmussen genvalgt til en ny periode. Suppleanterne Åge Jensen og Rudi Daugsch blev ligeledes genvalgt. Som revisor blev det Jan Kristensen Sparekassen Kronjylland og Kristen S. Mark Hadsten Bank, som blev valgt. Revisorsuppleant blev Hans Peder Hansen Hadsten Bank.

Publiceret 17 April 2011 06:00