DEBAT Trafik-panik i Hinnerup midtby

Lars Lerche fra Hinnerup Midtbys Beboerforening. Søndergade 7, 8382 Hinnerup

Hinnerup midtby lider under kaotiske trafikale forhold. Storegade som ensrettet "sivegade" virker ikke:
Biler holder kaotisk parkeret i mystisk optegnede båse på selve Storegade, specielt overfor bageren. Det virker ikke klart, hvor fodgængerne skal gå over gaden, og parkering ud for de mange fliser med sliske kan efter sigende udløse p-bøder. Trafikskiltningen er ulogisk, bl.a. med skiltning i den forbudte kørselsretning, og mange kører imod ensretningen med farlige situationer til følge, særligt ved udkørslen til Ådalsvej.
Fodgængerne har dog fortovet som et rimeligt sikkert helle, men skal vejen passeres er det ikke morsomt, hvis der kommer en bil i den forkerte retning. For dårligt gående er det fint med sliske på fortovsfliserne, men belægningen er så ujævn, at det kræver sikre ben at passere, hvilket også forældre til børn i barnevogn eller klapvogn vil have bemærket
Værst står det til for cyklisterne. At den yderste del af fortovet er forbeholdt cykler er en af byens bedst bevarede hemmeligheder. Fodgængerne går lystigt på også den del af fortovet, og parkerede biler slår dørene op uden tanke på evt. cyklister. Personligt tænker jeg en ekstra gang over mine forsikringsforhold, når jeg på passerer bageren, hvor rigtig mange går over gaden, og på grund af ensretning helt undlader at se i den retning, hvor jeg kommer fra.
En mere konsekvent løsning ville være at lukke for al biltrafik på den nu ensrettede del at Storegade, og så tilgå parkeringspladserne udefra. Så er det bare en skam, at byplanlægningen har forsømt at værne om / udbygge et gennemgående "strøg" med butikker og beboelse. I stedet har vi tre usammenhængende butikscentrer områder, der hver især kan kæmpe om handlen. Det er udtryk for en fejlslået strategi, hvilket trafikproblemerne desværre er et dagligt udtryk for.

Publiceret 25 January 2013 09:21