Foto: Midttrafik

Foto: Midttrafik

Afgjort: Regionale busbesparelser træder i kraft 1. april 2019

En større tilpasning af den regionale busdrift skal sikre balance i budgettet til regional udvikling

Til oktober får regionsrådet i Region Midtjylland en endelig plan for tilpasningen af den regionalt finansierede kollektive trafik. Arbejdet med planen tager afsæt i et sparebehov på samlet set 60,3 mio. kroner, hvilket svarer til det "bruttokatalog", regionen har været i dialog med kommunerne om de seneste måneder.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det er nu planen, at tilpasningen af busruter træder i kraft 1. april 2019. Det er ifølge regionen nu op til kommunerne at afgøre, hvilke af de lukningstruede busruter de ønsker at videreføre.

Det besluttede et enigt regionsråd under sidste uges 2. behandling af Region Midtjyllands samlede budget for 2019.

"Nu har vi lagt os fast på en plan, der sikrer, at tilpasningen bliver gennemført, så vi fremtidssikrer den regionale kollektive trafik. Samtidig giver vi kommunerne lidt ekstra tid til at tilpasse sig omlægningerne," siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

I bunden af artiklen kan du se, hvilke busruter der har indgået i regionens potentielle sparekatalog.

Tidligere lød meldingen, at der skulle spares 40 millioner kroner på busruterne, men det tal er nu oppe på cirka 60 millioner kroner, blandt andet fordi regeringen har pålagt regionerne at spare, og fordi man har fået færre indtægter end først beregnet fra Aarhus Letbane.

Ydermere skal Midttrafik kompensere for opsigelse af buskontrakter før udløb.

Region Midtjylland har gennem de seneste måneder gennemført møder med de berørte kommuner omkring tilpasning af den regionalt finansierede kollektive trafik. Her har flere kommuner udtrykt ønske om, at få bedre tid til sammen med Midttrafik at udarbejde løsninger for de ruter, som regionen ikke længere kan finansiere.

Frem mod den politiske behandling af den endelige plan i oktober gennemgås kataloget over ruter i forhold til de bemærkninger, der er fremkommet på møderne med kommunerne. Det overordnede sparebehov ligger dog fast, understreger formand for Udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

"Vi skal have budgettet for den kollektive trafik til at hænge sammen. Både nu og i fremtiden, og derfor gennemfører vi nu denne tilpasning. Dermed sikrer vi en balanceret regional kollektiv trafik, hvor regionen løser sin primære opgave, der er at forbinde regionens hovedbyer, hvor der ikke er anden kollektiv trafik," siger han.

dp

Disse busruter er truet:

Djursland: 120, 121, 211, 212, 213, 214, 319, 351 og 352

Herudover: 103 (Odder-Hou), 107 (Skanderborg-Tebstrup-Gedved-Egebjerg-Horsens), 109 (Hørning-Jeksen), 111 ( Hinnerup-Sabro-Aarhus), 112 (Silkeborg-Sorring-Aarhus), 114 (Aarhus-Hammel-Viborg), 116 (Galten-Sabro-Aarhus), 200 (Hammel-Hinnerup), 302 (Aarhus-Beder-Byager-Malling-Norsminde-Odder), 311 (Skanderborg-Ry-Silkeborg), 502 (Brædstrup-Skanderborg) og 914X (Aarhus-Hammel-Viborg).

Publiceret 01 October 2018 00:00