Ud for Brundtvej 5 er vil Frijsenborg og Wedellsborg godser gerne anlægge to kyllingestalde. Foto: Michael Wulff

Ud for Brundtvej 5 er vil Frijsenborg og Wedellsborg godser gerne anlægge to kyllingestalde. Foto: Michael Wulff

Lyngå-kyllinger:

Naboer lægger pres på politikere, der afviser at svare konkret

Ingen politikere som Lokalavisen Favrskov har talt med, vil tage stilling til kyllingefarm ved Lyngå. Der arbejdes stadig på ny ansøgning, lyder det fra Frijsenborg og Wedelsborg Godser

Af
Kian Johansen

Lyngå-kyllingerne Naboer til Brundtvej i Lyngå har netop lagt pres på Favrskovs byrådspolitikere ved at sende dem et åbent brev og ved at bede dem markere deres holdning til et kommende kyllingefarm-projekt tæt på Lyngå.

Men den holdningsmarkering får de ikke.

Desuden er der endnu ikke sendt en ny ansøgning til Favrskov Kommune, oplyser Frijsenborg og Wedellsborg godser.

Den oprindelige ansøgning handlede om at opføre to kyllingestalde ved en tidligere svineproduktion, på Brundtvej 5, tæt på Lyngå. Men efter at naboer har påpeget en del fejlberegninger og mangler i den første ansøgning, er den trukket tilbage.

"Det er korrekt at Frijsenborg har overtaget en helt konventionel drevet svineejendom i nærheden af Lyngå. Frijsenborg har ansøgt om at få ændret miljøgodkendelsen så der må produceres kyllinger i stedet for svin. Denne ansøgning er pt. trukket tilbage pga. noget teknik omkring ændring af denne status. Så lige nu er der ingen aktuel ansøgning inde hos kommunen. Vi vil dog undersøge mulighederne for at konvertere produktionen til en langt mere klimavenlig produktion af kyllinger. Jeg kan ikke sige hvornår vi indsender den endelige ansøgning, da det er ekstremt vigtigt for os at alle regler og krav er overholdt," skriver Christian Ejby, driftsleder for Frijsenborg og Wedellsborg godser i et e-mailsvar til Lokalavisen Favrskov.

Politikere afventer

Alligevel beder Mette og Lars Hansen, Pia og Finn Petersen, Erik og Charlotte Klink Sørensen på vegne af 70 borgere fra Lyngå, at politikerne forholder sig til sagen.

Samtlige politikere som Lokalavisen har spurgt, vil ikke forholde sig til sagen, før den har været undersøgt af forvaltningen.

"Jeg har modtaget åbent brev fra borgergruppen og dette sammenholdt med en snarlig gennemgang fra forvaltningens side til byrådet vil indgå i vores beslutning," skriver Lars Storgaard fra Konservative i et e-mail-svar.

"Jeg har ikke tidligere været inde i denne sag, der er behandlet af forvaltningen, og derfor er mit personlige kendskab til sagen begrænset. Jeg har dog tillid til, at forvaltningen behandler alle ansøgninger efter den gældende lovgivning, men da der angiveligt er rejst tvivl om dette, så vil forvaltningen på et temamøde, tirsdag 26. november, orientere om bl.a. denne sag. Jeg vil gerne understrege, at min og Venstres holdning er, at alle sager skal behandles efter gældende love og bestemmelser," siger Flemming Nørgaard fra Venstre. "Det her er en uhyre kompliceret sag. Men før sagen er undersøgt til bunds, så mener vi fra Socialdemokratiet ikke noget som helst i denne sag. Det kan godt være, at man har holdninger, men vi holder os til lovgivningen," siger Niels Flade Nielsen på vegne af sin byrådsgruppe.

Åbent brev

I det åbne brev til politikerne lyder det blandt andet:

"Via aktindsigt er vi bekendt med, at forvaltningen i et internt svar 23. september skriver til Hans Minor Vedel, at ”forvaltningen forventer ikke problemer i projektet”. Direktøren havde bedt forvaltningen om orientering på vegne af borgmesteren foranlediget af henvendelsen fra Frijsenborg. Vi kan kun tolke forvaltningens udtalelse således, at forvaltningen på forhånd har bestemt sig for at give projektet deres ”gummistempel."

Borgerne fortsætter i brevet:

"Vi er af den opfattelse, at en godkendelse af en 2,5 dobling af produktionen og en udflytning ud på åben mark af denne produktion er i strid med intentionen af lovgivningen på området."

"At byrådet har valgt at ”gå i flyverskjul” i denne sag smager langt hen ad vejen som at ”der er forskel på Kong Salamon og Jørgen Hattemager”. Et mindre landbrug havde aldrig fået tilladelse til at 6-doble staldarealerne – og slet ikke som et barmarksbyggeri."

Publiceret 26 November 2019 19:13