Anita Jensen, Arbejdsmarkedschef i Favrskov Kommune erkender, at lovene som Jobcentret følger, nogle gange kan virke uforståelige set fra borgerens synspunkt. Arkivfoto: Erling Baastrup

Anita Jensen, Arbejdsmarkedschef i Favrskov Kommune erkender, at lovene som Jobcentret følger, nogle gange kan virke uforståelige set fra borgerens synspunkt. Arkivfoto: Erling Baastrup

Arbejdsmarkedschef:

"Vi skal overholde lovgivningen"

Arbejdsmarkedschef Anita Jensen, borgmester Nils Borring og flere fra kommunen har hørt på 'Borgergruppe for lovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov' argumenter. Selvom hun lytter, så lyder hovedargumentet, at man skal følge lovgivningen

Af
Kian Johansen

Jobcenter-sagen Arbejdsmarkedschef Anita Jensen fra Favrskov mener at Jobcentret i sin sagsbehandling overholder loven.

Vi har stillet hende nogle spørgsmål som Lotte Graae og Anette Blach, der står i spidsen for 'Borgergruppe for lovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov', har rejst.

Umiddelbart lader der ikke til at være så meget at gøre ved de frustrerede budskaber fra de 'jobcenterramte'.

"Jeg mener, vi overholder loven, men der er tale om komplekse regler, så selvfølgelig begår vi også en gang i mellem fejl" lyder det.

Hun understreger, at der ikke er tale om systematiske gentagne fejl.

Ledelsen retter op på fejl

"Vi gennemgår fra ledelsens side alle Ankestyrelsens afgørelser. Det gør vi for at sikre, at vi ikke har nogle systematiske fejl, og at vi følger Ankestyrelsens praksis. Især hvis Ankestyrelsen ændrer retspraksis kan der være brug for at vi ændrer vores sagspraksis. "

Med hensyn til stressende opkald til stressramte personer, der igennem Jobcenteret er det korte svar:

"Vi har ikke nogen mulighed for at lade være. Vi skal løbende være i kontakt med sygemeldte borgere ifølge lovgivningen. Kun hvis borgeren er omfattet af en meget alvorlig eller livstruende sygdom, kan vi undtage borgeren fra samtalen. Vi gør dog vores bedste for, at samarbejdet med borgeren sker på så skånsom en måde som mulig, og sådan at indsatserne lever op til de lægelige hensyn, der måtte være," siger hun.

Publiceret 28 November 2019 19:03