ANNONCE

Favrskov en kommune - et rådhus!

Siden 2007 har Favrskov været Favrskov – én kommune.

13 år er nu gået – men Favrskov trækker stadig rundt med dødvægten af de gamle kommuner i form af fire utidssvarende bygninger, der i dag fungerer som rammerne om administrationen i kommunen.

Det politiske niveau i Favrskov bør gøre op med den gamle sognerådspolitik, hvor beslutninger af denne karakter ofte træffes mere ud fra, hvor politikeren bor, end hvad der er det bedste for Favrskov. SF Favrskov har et forslag klart.

Hvorfor et rådhus?

Udtrykket ”utidssvarende” vil sikkert kunne ramme gode borgere, der er glade for deres lokale vartegn, men realiteten er, at bygningerne er gamle og dyre i drift og hvad værre er, flere af de nuværende bygninger står overfor omfattende renoveringer, som vil kræve rigtig mange millioner – millioner, som i stedet med fordel kunne bruges på et bæredygtigt nybyggeri.

I en tid med fokus på klima og miljø kan vi ikke ignorere, at de nuværende bygninger ikke er særligt klima- eller energivenlige.

Et nyt rådhus ville kunne blive bygget i miljørigtige materialer og med fokus på energioptimeringer, sådan at der ikke bare ville blive sparet på drift af yderligere tre bygninger, men også at driften af den ene bygning vil blive billigere generelt, alene grundet bedre isolering, energistyringssystemer, opvarmningsformer mv.

Penge til byggeriet vil selvfølgelig også kunne delvis hentes via salg af de eksisterende bygninger, da især bygningerne i Hinnerup, Hadsten og Hammel ligger på attraktive, bynære placeringer.

SF Favrskov er klar til at påtage sig det økonomiske ansvar for at finde de resterende penge til byggeriet i perioden indtil udgiften har tjent sig selv hjem, da vi ser det som en investering.

 

Ja, det er fint nok, men hvor skal det ligge?

SF Favrskov tør godt pege på en oplagt placering. Når vi kigger på, hvor der er plads til et bynært byggeri af denne størrelse og hvor der er den bedste adgang med kollektiv trafik, så vil den bedste placering være i Hadsten.

6 min med tog fra Hinnerup, 20 min med tog fra Ulstrup, 36 min med bus fra Hammel.

Favrskovs generelle infrastrukturproblemer er delvist løst med Flextrafik, så dem der ikke kan komme frem med kollektiv trafik, vil stadig have transportmuligheder, men færre vil dog behøve at benytte denne dyrere mulighed, med en placering i Hadsten. I forbindelse med transport, så skal vi heller ikke glemme, at nogle af de borgere, som har brug for at komme til administrationsbygningerne ofte, er dem som har færrest ressourcer, både ift. overskud og økonomi.

Her er det godt, at Jobcentret ligger i Hadsten, men familieafdelingen er placeret i Hvorslev, hvor der ikke er meget kollektiv trafik. Samtidig kan der blandt disse borgere være nogen, som har en sag begge steder og som lige nu derfor skal bruge meget tid og økonomi på at køre flere forskellige steder hen. Og selvom coronakrisen har vist, at meget arbejde kan klares via videomøder, så er der også stadig møder, hvor der er oplagte fordele ved at mødes fysisk, hvorfor der også vil kunne spares på transport og tid ift. kommunens ansatte, som i dag skal køre imellem de forskellige administrationsbygninger.

Jamen, hvad så med os?

vil folk i de andre dele af kommunen så måske spørge. Her skal vi selvfølgelig ikke glemme den borgernære service, både for at give bred adgang og for at imødekomme de borgere, som vil være udfordret på transport og digitalisering.

Her kunne vi med fordel udbygge lokale borgerservice-satellitter, f.eks. på bibliotekerne, hvor også de digitale muligheder kunne udnyttes – man kunne for eksempel også forestille sig møderum, hvor man kan mødes digitalt med sin sagsbehandler.

Eller måske skulle vi genoplive bogbusideen i en Borgerservicebus – på den måde kunne vi også servicere langt flere lokaliteter, end det sker i dag.

SF Favrskov mener derfor, at der er rigtig mange gode argumenter for at samle kommunens administration i ét rådhus – og rigtig få argumenter imod. Uanset, så er vi nødt til at gøre op med den nuværende sognerådspolitik, ellers skal kommunens udgifter til enhver tid ganges med fire, og det er der ikke megen fornuft i.

SF Favrskov

Skolevangsvej 61, Sall

8450 Favrskov

Tlf: 26 99 55 33

www: sf.dk/favrskov

Facebook: facebook.com/sf.favrskov/