ANNONCE

Sammenhæng i Favrskov - I bus, tog og på cykel

Bæredygtig transport har svære vilkår i Favrskov. Uanset om vi snakker kollektiv trafik eller transport på cykel, så efterlades vi i Favrskov med store huller på trafikkortet. Det vil SF i Favrskov gerne gøre noget ved.

 

En attraktiv kommune med blik for bæredygtig transport – også til landsbyerne

Det er SF’s drøm for Favrskov. Favrskov Kommune har haft et udvalg til at arbejde med bæredygtig transport bl.a. med elbiler. Men hvordan går det med andre bæredygtige indsatser på transportsiden? For de mennesker, der ikke har egen bil, er den kollektive transport helt afgørende for, at det er attraktivt at bo i hele Favrskov kommune – også i landsbyerne.

Ikke desto mindre oplever vi en nedprioritering af den kollektive trafik, således at nogle landsbyer bliver koblet af systemet, og at kommunens infrastruktur ikke er sammenhængende. Offentlig transport til regionens større byer er besværliggjort ved omstigninger og ventetider på op til en time. Det er absolut ikke bæredygtig transportpolitik. Det eneste rigtige ville være, at kommunen understøtter den offentlige trafik, så den er attraktiv. Jo flere der vælger busser og tog til.

· Des lavere bliver CO2-belastningen generelt og pr. passager.

· Des mindre bliver trængslen og dermed behovet for udbygning af veje.

· Des mindre bliver behovet for brændstof og produktion af belastende batterier.

· Des mindre bliver udslippet af mikroplast fra dæk til vandløb og hav.

Er vi så heldige, at udvalget har et handlingsudspil på vej? Ellers bør vi komme i gang snarest.

Hvorfor standser IC-togene ikke i Hinnerup?

Har du sammen med 40-50 andre oplevet IC-toget blæse forbi Hinnerup station, mens du venter på Arriva-toget? Og har du undret dig over, at Hinnerup er den eneste station mellem Aarhus og Aalborg, hvor IC-toget ikke standser?

Det har vi nemlig i SF Favrskov, og vi vil fortsætte arbejdet for, at IC-togene får stop i Hinnerup. Et togstop vil gøre det langt mere attraktivt at tage toget fra Hinnerup, fordi det vil give flere og sammenhængende forbindelser aften og weekend, og desuden vil der blive bedre sammenhæng med fjerntrafikken. I dag er det sådan, at rejseplanen i visse tilfælde henviser Hinnerupborgere, der kommer sydfra med toget, til at rejse op over Hadsten for at tage Arrivatoget tilbage til Hinnerup. Det kan gøres meget bedre!

 

Ved du, hvor meget 1 km cykelsti koster?

Denne stående bemærkning er SF blevet mødt med, når vi gennem mange, mange år har stillet forslag om, at der bliver etableret cykelstiforbindelse mellem Hammel og Hinnerup, Hammel og Hadsten og mellem Hinnerup og Hadsten. Vejene mellem disse centerbyer er stærkt trafikerede, og det er decideret farligt at begive sig ud på disse vejstrækninger, når man er på cykel.

Længe før elcyklen blev opfundet har SF peget på behovet for disse cykelstier, og behovet er nu stærkt aktualiseret med elcyklens popularitet, der gør det til en smal sag at cykle mellem Hinnerup og Hammel eller Hinnerup og Hadsten.

Elcyklen har Favrskov kommune givet mulighed for at låne på prøve, men den trafik, cyklerne skal køre i, overser kommunen fortsat. Det er fint med de små stykker cykelsti hist og her, men hvor bliver det sammenhængende cykelstinet af? Må vi foreslå byrådet at tage en cykeltur – gerne på elcykel – fra Hinnerup til Hammel kl. 16 på en hverdag?

At den dårlige infrastruktur mellem Favrskov kommunes centerbyer gør det vanskeligt at bevæge sig herimellem – og helt umuligt mellem Hinnerup og Hammel – burde være et stærkt incitament for kommunen til at prioritere disse cykelstier.

Trods de tilbagevendende afværgespørgsmål vil SF fortsat arbejde for flere cykelstier mellem centerbyerne – og for bedre kollektiv trafik – så der er reelle alternativer til privatbilisme.

SF Favrskov
Skolevangsvej 61, Sall
8450 Favrskov
Tlf. 26 99 55 33

www.sf.dk/favrskov
Facebook: facebook.com/sf.favrskov