Kravene om, at de klassiske biler skal se helt ud, som da de forlod fabrikken, for at kunne få veteran-afgift, droppes nu. Det giver mere gennemskuelighed. Foto: FDM

Kravene om, at de klassiske biler skal se helt ud, som da de forlod fabrikken, for at kunne få veteran-afgift, droppes nu. Det giver mere gennemskuelighed. Foto: FDM

Det bliver mere gennemskueligt at være ejer af en klassiker

Den nye aftale om bilafgifterne fjerner et omstridt krav til klassiske bilers originale stand. FDM og Motorhistorisk Samråd bifalder de nye regler, som gør det mere enkelt at importere en veteranbil

Af
Jens Overgaard

klassiske biler Liden tue kan som bekendt vælte stort læs.

Det har betydet, at for eksempel et sæt uoriginale fælge eller andre bremser end de oprindelige de senere år har kunnet gøre det dyrt at være ejer af en veteranbil.

De klassiske biler har nemlig skullet være i helt original stand for at kunne indregistreres til den gunstige veteranbilsats. Det har reelt haft den konsekvens, at en drømmebil, der er fundet i udlandet og skulle hjem til Danmark, nærmest har skullet være helt identisk med dengang, den kørte af fabrikkens samlebånd.

Mange ejere af veteranbiler har dog haft svært ved at gennemskue, om deres bil var tilstrækkeligt original til at være lovlig. I modsat fald har de risikeret et afgiftssmæk fra Motorstyrelsen. Det er der nu rådet bod på. Som en del af aftalen om ændrede bilafgifter har partierne bag nemlig besluttet at fjerne det såkaldte "originalitetskrav".

Det betyder, at biler over 35 år, der er ombygget eller bare vedligeholdt med moderne, men uoriginale dele, fremover kan indregistreres efter afgiftsreglerne for veterankøretøjer.

Klare linjer

De nye retningslinjer bifaldes af både FDM og Motorhistorisk Samråd.

"I FDM har vi længe ment, at originalitetskravet var urimeligt. Derfor er det en længe ventet og glædelig nyhed for alle, der ejer og interesserer sig for veteranbiler og andre ældre biler, at man som ejer nu ikke længere behøver at frygte, at et møde med Motorstyrelsen vil blive dyrt," siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

"Det er vigtigt for kulturarven, at også de ældre biler bevares, også selv om alle skruer og bolte ikke er originale. Derfor mener vi, at aftalen er en vigtig anerkendelse fra politikernes side til de mange veteranbilsentusiaster, der ikke bare lægger et stort arbejde, men ofte også mange penge i denne vigtige opgave," siger han.

Steen Rode-Møller, der er formand for Motorhistorisk Samråd, er også meget positiv.

"Hos Motorhistorisk Samråd ser vi med stor glæde på, at det er lykkedes at komme i mål med at få afskaffet ikke bare såkaldte originalitetskrav, men også brændstoftillægget. I årevis har de forskellige skattestyrelsers tolkning af originalitet været en hæmsko og en risiko ved ejerskabet af historiske køretøjer, man har aldrig kunnet vide sig sikker på, om ens eget køretøj nu reelt overholdt den nuværende styrelses nuværende tolkning af lovgivningen. Nu bliver der ryddet op, der er rene linjer og regler, der er til at overskue," siger han.

De fleste bliver billigere

Aftalen betyder også, at man ved import af et veterankøretøj alene skal betale registreringsafgift og ikke et som tidligere også netop omdiskuteret brændstoftillæg, som blev beregnet efter forbruget.

For at finansiere ændringerne har man besluttet at øge afgiftsgrundlaget. Det sker ved at hæve det såkaldte 'lempelige loft' fra 40 procent til 75 procent, mens skalaknækket bagved ændres.

Det vil betyde, at de dyreste og nyeste veterankøretøjer får et højere afgiftsgrundlag end de ældste og billigste.

Ifølge beregninger, som Motorhistorisk Samråd har lavet, vil langt de fleste falde i afgift, mens de allerdyreste altså får en stigning, som dog i de fleste tilfælde er forholdsvis beskeden.

Eksempelvis vil en Ford Mustang fra 1965 falde fra 15.000 kr. til 10.000 kr. i afgift, ligesom en Porsche 356 vil falde fra 15.000 kr. til 5.000 kr., mens en Ferrari 308 fra 1980 vil stige med 25.000 kr. i afgift, ifølge de nye regler.

Publiceret 05 January 2021 06:00