Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Power-to-X anlæg til Favrskov vil sætte fart i den grønne omstilling

Artiklens øverste billede
Pressefoto

Den næste udfordring for den grønne omstillin, bliver at få den høstede energi fra vind og sol videre fra elnettet over i andre sektorer, hvor elektriciteten ofte ikke kan bruges direkte. Og erstatte den energi fra fossilt kul, olie eller gas, som bruges der i dag. Det kan eksempelvis være inden for skibsfart og flytrafik.

I mange tilfælde skal strømmen konverteres til en anden energiform. Det kalder man samlet for Power-to-X, eller bare PtX. Sådanne konverteringsanlæg vil skyde op mange steder i de kommende år. Og især steder hvor de store mængder spildvarme, der produceres under konverteringen, kan fødes ind i fjernvarmenet og bruges til opvarmning af bygninger.

I Favrskov forsynes fjernvarmenettene i høj grad ved afbrænding af biomasse. Det er de fleste eksperter enige om ikke er en holdbar forsynings-måde på længere sigt. Så der vil formentligt skulle ændres på varmeforsyningen indenfor en årrække. Det kunne altså passe fint at bruge varme fra PtX i fjernvarmen her i Favrskov.

Udover fjernvarmenet til optag af spildvarme kræver PtX tilkobling til elnettet med ret stor kapacitet. Da højspændings-transmissionsnettet går lige i kanten af kommunen, vil det ikke være noget problem at etablere en stærk forbindelse til elnettet.

En sidste betingelse for etablering af PtX anlæg er adgang til lagring eller transmission af det “X” som produceres. En af de “X” energiformer, strømmen kan konverteres til, er syntetisk naturgas, såkaldt syngas. Eksempelvis ved opgradering af CO2 fra biogas. Biogas som også findes i kommunen.

I Favrskov har flere områder historisk været opvarmet med gas, så derfor vil der også mange steder i kommunen kunne kobles på gasnettet. Sådan at syngassen kan fødes deri.

Som det ses, begynder der at blive mange aktører involveret i etableringen af PtX anlæg. Jeg mener, det vil være oplagt at se på, om Favrskov kunne huse et eller flere anlæg. Konkret ved at se på hvor der er adgang til forskellige energinet og udlægge grønne erhvervsparker der til anlæggene. Og så få relevante aktører samlet rundt om bordet. Lidt som man har gjort i Skive, i den erhvervspark som hedder GreenLab Skive. Det har deroppe tiltrukket enorme investeringer til området.

I forhold til grøn omstilling, så er elbiler godt på vej til at indtage landtransport, så nu er det tid at løfte blikket og komme i gang med den næste opgave. At få bygget anlæg som kan flytte energi på tværs af de forskellige energisektorer. Der er både jobs, investeringer og udvikling i den grønne omstilling.

Stem en klimanørd ind i byrådet, hvis du vil hjælpe omstillingen i Favrskov sådan rigtigt op i omdrejninger.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen