Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Jeg ønsker ”helhedspleje” i hjemmeplejen

Artiklens øverste billede
Lone Glarbo (V), medlem af Favrskov Byråd. Pressefoto

Jeg ønsker ”helhedspleje” i hjemmeplejen.

Den skal være koncentreret om borgerens behov. En hjælp, hvor den enkelte føler sig set, mødt med nærvær og den omsorg, som den enkelte har behov for.

I Favrskov er vi så småt begyndt at arbejde i teams i den østlige del af kommunen. Det skal senere udrulles til hele kommunen. Det er med til at begrænse antallet af forskellige hjælpere i det enkelte hjem. Det er rigtig godt, og det er en af de ting, som borgerne efterspørger. Det, vi hører, er, at borgerne bliver utrygge, når der kommer for mange forskellige ind ad døren. De kender ikke borgeren så godt og kan derfor ikke ”løse” opgaven så godt og effektivt, som hvis det er en vanlig hjælper.

Favrskov har netop ansøgt om midler fra: ’Ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen’. Midlerne er et tilskud til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Venstre ønsker, at vi afprøver nye veje, uanset om vi får del i den statslige pulje eller ej.

Den hollandske Buurtzorg-model indeholder mange af de ting, som vi også efterspørger i Favrskov. Der har kørt et pilotprojekt i Ikast-Brande, som netop er blevet evalueret af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Evalueringen er meget positiv overfor modellen og konkluderer, at den kan indføres i Danmark med relativ få tilretninger.

I hjemmehjælpen har vi flere forskellige udfordringer, en af dem er værdigheden for borgeren.

Buurtzorg fordrer, at faggrupperne arbejder meget mere på tværs, at faggrænserne nedbrydes, hvor det giver mening for borgeren.

Et eksempel kunne være, at sygeplejeren kommer om morgenen klokken 8:00 i forbindelse med en sårbehandling. Borgeren bruger ble og har behov for en ny på grund af afføring. Så er tanken, at sygeplejeren hjælper borgeren, fremfor at denne skal vente i en time eller to på en en hjemmehjælper.

En anden udfordring er, at der skal være balance mellem kvalitet – trivsel – økonomi. Buurzorg kan dokumentere:

  • Høj brugertilfredshed på grund af højere medarbejderkontinuitet og fleksibel hjælp.
  • Færre forebyggelige indlæggelser.
  • Høj trivsel på grund af øget indflydelse på eget arbejde og lavt sygefravær.
  • Høj effektivitet på grund af fleksibel udnyttelse af ressourcerne med høj grad af selvplanlægning.

Buurtzorg lykkes med andre ord med at løfte den samme kerneopgave som dansk hjemmepleje – men mere effektivt, med større effekt for borgerne og med medarbejdere i bedre trivsel.

Det er ret væsentlig fordele, fordi vi står over for et meget stort rekrutteringsproblem i ældreplejen. Der bliver mange flere ældre, og det er tvivlsomt, om vi kan løfte opgaven på samme måde, som vi gør det i dag.

Buurtzorg er både bedre og mere effektiv – det er jo ren win win.

DET arbejder vi for i Venstre i Favrskov.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen