Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Èn indgang for hurtig afklaring på børn- og unge-området

Artiklens øverste billede
Rikke Randrup Skåning og Isabel Friis Madsen. Pressefotos

Når man som forælder henvender sig til kommunen med behov for afklaring og eventuelt hjælp og støtte til sit barn, så er der mange indgange. Vejen frem til rette afdeling/medarbejder kan være lang og udfordrende.

På børn- og unge-området kan henvendelser være komplekse og kalder på afklaring og indsatser under flere lovgivninger, på tværs af afdelinger i kommunen, hos praktiserende læge og region. Det kræver koordineret samarbejde og involvering af mange parter omkring barnet/den unge: Forældre, barnet/den unge, dagtilbud/skolen, praktiserende læge, sygehus – og i kommunen, familieafdelingen, PPR, træningsafdeling og hjælpemiddelafdelingen.

Indenfor Handicap og Psykiatri på voksenområdet er vi i Favrskov lykkedes med at skabe én indgang for borgere med behov for afklaring af, hvilken støtte og hjælp der er mulig i den enkelte situation. Indsatsen kaldes Social Indsats. Erfaringerne fra de år, hvor Social Indsats har været i gang, viser, at flere borgere i kontakten til kommunen hurtigere bliver guidet til den rette hjælp. Samtidig har flere borgere kortere forløb og kan herefter afsluttes – til glæde for borgeren. Indsatsen har i tillæg skabt mere rum til at målrette indsatser til de borgere, der har de største behov. Borgerne henvender sig med problemer som ensomhed, angst, udfordringer med at få hverdagslivet til at hænge sammen, misbrugsproblemer og lignende.

Det er således lykkes at skabe én indgang, som kan forholde sig til flere lovgivninger samtidigt, og som kan guide borgere hen til rette tilbud.

I Socialdemokratiet vil vi arbejde for, at en lignende model afprøves og indføres på børn- og unge-området.

Vi vil arbejde for, at Børn og Kultur drager nytte af og inspireres af erfaringer fra Social og Sundhed, så muligheden for hurtig afklaring og efterfølgende hjælp og støtte til børn og familier bedres.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen