Jan Erik Elgaard fra Hadsten håber, at ledere og diplomuddannede kan bruge hans praktiske bog om HR. Foto Kian Johansen

Jan Erik Elgaard fra Hadsten håber, at ledere og diplomuddannede kan bruge hans praktiske bog om HR. Foto Kian Johansen

Han skriver forståeligt om HR

Jan Erik Elgaard fra Hadsten er medforfatter i bog om Human Ressource, også kaldet HR. Bogen er skrevet af praktikere og henvender sig til højere læreanstalter

Det var en tilfældighed der førte til at 45-årige Jan Erik Elgaard fra Hadsten nu er medforfatter på bogen "Human Ressource - Organisation og Menneske", der udgives umiddelbart efter sommeferien. En af hans tidligere kolleger, nu HR-konsulent i Fionia Bank havde længe talt om at skrive en bog om teorien bag Human Ressource (HR), men fortalt på en forståelig måde af mennesker der selv har haft teori og praksis i hænderne.
Tilfældigheder betød at kollegaen sprang fra igen, men indehaveren af konsulentfirmaet Elgaard Mancom valgte at gennemføre projektet. Han fandt tre andre med hænderne i HR-materien, nemlig Anne Marie Hagelskjær, afdelingschef i Gartneri-,Land-og Skovbrugets Arbejdsgiverforening, Jesper W. Frandsen, der blandt andet er erhvervspykolog og underviser ved SDU, samt Henrik Smit, der er indehaver af konsulentfirmaet Mindpoint i Skanderborg og underviser på Handelshøjskolen i Århus.

Ny teori

Sammen har de skrevet en 448 siders bog om HR. Og ifølge Jan Erik Elgaard er der en del ny teori i bogen, der aldrig før er blevet oversat fra engelsk. Han nævner som eksempel en ordning der kaldes "whistleblower ordning", opkaldt efter den engelske Bobby betjent, der med sin karakteristiske høje hat puster i fløjten, når noget løber af sporet.
På samme måde kan en HR-medarbejder "puste i fløjten", og kontakte HR, hvis der sker noget i virksomheden, der ikke kan passe. Et andet friskt eksempel på ny teori er efterfølgerplanlægning. Hvornår og hvordan skal man finde medarbejderen der kan tage over for folk på de ledende poster i firmaet, for en dygtig medarbejder vil søge opad i pyramiden, eller skifte job. Så hvordan bibeholder man vedkommendes viden i firmaet og sikrer kontinuiteten.

Bogen

Bogen "Human Ressource - Organisation og menneske" er officielt på gaden 9. september og har blandt andet skiftet forlag undervejs. Derfor ses forlaget Academica stadig på dette eksempel på forsiden af bogen.

Ikke for pengene

De fire forfattere har hver skrevet om de områder de selv er specielt stærke i, Jan Erik Elgaard har skrevet de fem kapitler der handler om fastholdelse af medarbejdere. Meningen er at bogen skal bruges til undervisningsbrug, for eksempel en HD i ledelse, eller en diplomuddannelse.
Men den skal også kunne bruges af fagfolk, pointerer Jan Erik Elgaard, der er ret sikker på, at bogen har et marked, fordi den både giver ny viden og giver et samlet overblik over teori og praksis inden for HR.
Samlet set tror han ikke at han kommer til at tjene på bogen: "Jeg har gjort det fordi jeg tror jeg kan, jeg har fået lov til at fordybe mig og får lov til at formidle om personaleudvikling, forhåbentlig på en praktisk og nær måde", siger den tidligere kaptajn i hæren, der har brugt fire timer om ugen i et år på at skrive og en masse tid på at læse godt 1000 siders teori på engelsk og dansk.
Han har sit en-mands konsulentfirma Elgaard Mancom, der rådgiver virksomheder i HR-spørgsmål. Blandt kunderne er hans tidligere arbejdsgiver Vestas, samt en del store, mellemstore og små virksomheder over hele landet.

Blå bog

Jan Erik Elgaard er 45 år, bor i Hadsten med to døtre og sin hustru Officer i Hæren i 14 år. Blandt andet udsendt som kompagnichef i Bosnien Konsulent i Mercuri Urval Ledelseskonsulent i Sonofon HR-Chef i Djurslands Bank HR-direktør i Vestas Siden 2009 selvstændig i eget konsulentfirma Elgaard Mancom der rådgiver og underviser i forretningsudvikling, ledertræning og HR generelt. Medforfatter på bogen "Human Ressource - Organisation og menneske", på 448 sider der udgives på Hans Reitzels Forlag til september.

Publiceret 13 July 2010 11:00