Kan det betale sig at have en professionel bestyrelse?

Jan Erik Elgaard, Mancom:
"Generelt vil virksomheder med en professionel bestyrelse opleve større vækst og øget konkurrencekraft. Med en professionel bestyrelse kan virksomhedens ledelse få tilført aktiv sparring, udfordring, supplerende kompetencer og et større netværk. Bestyrelsen kan medvirke til, at virksomheden får lagt en egentlig strategi og at de trufne beslutninger er mere langsigtede. Men det er også vigtigt, at virksomhedens ejer selv er klar til at få en bestyrelse. Det gælder både i forhold til de formelle krav der påhviler en virksomhed med en bestyrelse og ikke mindst i forhold til de forventninger der kan være fra bestyrelsens side. Inden de første potentielle kandidater til bestyrelsen bliver udpeget, vil jeg anbefale at kortlægge virksomhedens kompetencebehov. Endelig bør ejeren sikre sig, at de indgåede aftaler med bestyrelsens medlemmer kun gælder for en periode ad gangen. Herved kan bestyrelsen løbende tilpasses, så den til stadighed matcher virksomhedens langsigtede behov. Ofte kan det være en god idé at starte med et enkelt professionelt medlem før man gradvist øger bestyrelsen til den har den ønskede størrelse."

Per Rasmussen, Hadsten. Kommerciel direktør for Bjerringbro-SiIkeborg Elitehåndbold, samt fodboldformand i Hadsten Sportsklub:

"Jeg er stor tilhænger af at en virksomhed har en professionel bestyrelse, som man som direktør/virksomhedsejer kan sparre med i hverdagen og man kan stille opgaver og på den måde kan en bestyrelse være med til at udvikle i en virksomhed i den rigtige retning. Med rette kan man stille krav til en professionel bestyrelse og jeg mener at såvel nystartede som etablerede virksomheder ikke kan undvære en sådan."

Lasse Christensen, ejendomsmægler os John Frandsen i Hadsten:
"Det er bestemt en god idé med en professionel bestyrelse og helst med bestyrelsesmedlemmer, hvis baggrund og uddannelse kan supplere hinanden og gerne med en profil, der kan give virksomhedsejeren et konstruktivt modspil.
Selvom det er forbundet med omkostninger for virksomheden at have en professionel bestyrelse, er dette givet godt ud.
Man får som virksomhedsejer vendt sine idéer og beslutningsforslag med kvalificerede sparringspartnere, så kun de bedste og mest holdbare løsninger føres ud i livet. Det minimerer samtidig risikoen for at der ikke sker fejl og taget forkerte beslutninger og dermed minimeres virksomhedens tab og hensættelser derfor også.
Men det kan være lidt af en udfordring at få en professionel bestyrelse – specielt hvis man som virksomheds ejer har været vant til altid at få sine egne beslutninger gennemført. Nu får man pludseligt et modspil og skal måske til at argumentere og analysere sine beslutningsforslag på en helt ny måde. Men det er en rigtig god proces, der er med til både at udvikle virksomheden og virksomhedsejeren i det rigtige retning."

Publiceret 01 September 2010 08:00