For De 5 Gårde handler det hele tiden om at se, hvor vinden blæser hen, så man kan matche nye markeder.

For De 5 Gårde handler det hele tiden om at se, hvor vinden blæser hen, så man kan matche nye markeder.

Landbrug er et erhverv – ikke Morten Korch-idyl

For Grev Bent Wedell er konkurrence-vilkårene for dansk landbrug og skovbrug urimeligt dårlige

Af
Erling Baastrup

”Jeg er bekymret for landbrugets og skovbrugets muligheder for at konkurrere først og fremmest med England og Tyskland. I de lande er vilkårene bedre. Jeg håber, at man vil gøre sig klart, at erhvervene netop er erhverv og ikke en Morten Korch-idyl. Politikerne skal indse, hvor vigtig landbruget er for landet. Ikke mindst på grund af de mange følgeindustrier.”
Ordene må siges at have en vis vægt. De kommer fra den mand, der har den næststørste jordbesiddelse i Danmark på 10.000 hektar fordelt på Frijsenborg og Wedellsborg.
Det betyder også, at greven og hans kolleger i De 5 Gårde (Schackenborg, Constantinsborg, Gyllingnæs, Wedellsborg og Frijsenborg) hele tiden arbejder på at få nye tiltag frem til de danske butikker.

"Landbruges konkurrencevilkår i Europa er for dårlige," siger grev Bent Wedell.

Kyllinge-hit

For Wefri, som virksomheden officielt hedder, er rammerne ud over de 10.000 hektar 50 fuldtidsansatte og 145 boliger.
Inden for skovbrug handler det om at afsætte juletræer og pyntegrønt. Inden for landbruget er kyllinger det helt store hit. Der produceres 2.5 mio. stk. om året. Det foregår dels på Jernit ved Hammel, og dels i bygninger købt i Esbjerg. Kyllinger, som man finder i de danske kølediske. Det gælder også produkter inden for øl, brød, mel og ost.
Den tredje store søjle på Frijsenborg er jagten. Den udgør faktisk 40% af virksomheden. Store områder udlejes. Endnu yderområder, men fra næste år også nogle tættere på slottet. Disse jagtparceller, som lejes, går ofte i arv i generationer. Men også de private jagter er mange. Bl.a. dem julejagten, der normalt har kongelig deltagelse:
”Julejagten fortsætter. Vi kan godt både beholde traditionerne og selv skabe nye. Vi er bare lidt forsigtige og laver varsomt om hen ad vejen,” siger Bent Wedell.

"Man skal stå på vagt om traditionerne, men man kan godt varsomt tilføje sine egne," siger greven på Frijsenborg.

Vand fra Marsk Stigs kilde

I bestræbelserne på at komme med nye tiltag har Wefri søgt om tilladelser til at sælge vand fra Marsk Stigs Kilde, der ligger i Frijsenborgskoven tæt på Pøt Mølle.
Det gik imidlertid i fisk i første omgang på grund af finanskrisen, men Bendt Wedell håber, at det snart kan komme i gang. Alle tilladelser er nu på plads, og kilden er trykprøvet: Der er masser af vand i den.
Navnet på produktet skal i øvrigt være ”mineralvand”, idet man ikke forestiller sig, at det skal tappes på flaske ved kilden. Men da man overvejer en mulighed for, at man selv kan lave en refill, så vil denne anden aftapning leve op til betegnelsen ”Kildevand”.

Selv om det emmer af idyl sådan en slotspark en solfyldt formiddag, hvor duggen endnu ikke er lettet, så er der ikke megen Morten Korch over driften af stor-landbrug.

Selv om det emmer af idyl sådan en slotspark en solfyldt formiddag, hvor duggen endnu ikke er lettet, så er der ikke megen Morten Korch over driften af stor-landbrug.

null

Publiceret 27 October 2010 11:00