Vindmøllemøde trak fuldt hus

Planen om at opføre to kæmpevindmøller ved Herskind har fået borgerne i lokalsamfundet på barrikaderne. Tirsdag var der stormøde om omkostningerne ved sådan et byggeri

Af
Af Jeppe Revsbech

Samtlige 110 stolesæder i Herskind Forsamlingshus måtte i brug, da Hørslevgruppen tirsdag aften i sidste uge inviterede til borgermøde om de to omdiskuterede kæmpevindmøller, Århus Kommune planlægger at rejse i det naturskønne kommunegrænseland mellem Herskind, Skovby, Hørslevbole og Hørslev.
Med tanke på de stædige protester, borgere i Herskind og Skovby Nord tidligere på efteråret indgav mod vindmølleplanerne, kom mødets overordnede formål ikke som nogen overraskelse: At henlede opmærksomheden på, hvilke konsekvenser sådan et byggeri kan få for lokalområdet.
"Man kan ikke gå ud og slukke for en vindmølle," som én af mødets i alt fem oplægsholdere påpegede, Heinrich Andersen, der selv er nabo til en kæmpevindmølle i den vestjyske by Tim. Hans oplæg handlede netop om, hvordan det er at leve skulder om skulder med sådan en energikilde.
"Jeg ved ikke, om det skyldes vindmøllen, men siden den er blevet opført, er jeg gået ned med stress to gange," fortalte Heinrich Andersen blandt andet, mens læge Christian Buhl fra Århus Universitetshospital i forlængelse heraf skitserede, hvordan vindmøllers larmende vingefang kan påvirke såvel menneskers nattesøvn som generelle helbred.
De bekymrende prognoser blev yderligere kridtet op af Bent Johansen, formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, som med en række ejendomsmægleres skøn i ryggen talte om ejendomme, hvis grundværdi var faldet med over en million kroner som følge af de gener, de nærliggende kæmpevindmøller havde påført dem.
"Der findes ejendomsmæglere, som af samme grund slet ikke vil have sådanne huse til salg," bemærkede Bent Johansen således.
"Jeg synes, mødet forløb godt. Vi fik mange positive tilkendelser fra de fremmødte folk, og jeg tror, de følte sig godt informeret omkring problemstillingen," opsummerede Tanja Foged Gammelgaard, talsmand for Hørslevgruppen, efterfølgende mødet. Selv stod hun for et oplæg om de negative omkostninger, opførslen af de to omdiskuterede kæmpevindmøller kan få for den naturskønne ådal mellem Herskind, Skovby, Hørslevbole og Hørslev.
"Det er jo ikke fordi, vi ikke er tilhængere af bæredygtige energiformer – tværtimod. Vi mener bare ikke, at energikilderne i form af for eksempel kæmpevindmøller bør opføres et sted, hvor det går udover mennesker og naturen," påpegede Tanja Foged Gammelgaard.
Århus Kommune har endnu ikke endelig besluttet, om de vil føre kæmpevindmølleplanerne ved Herskind og Skovby ud i livet.

Publiceret 10 November 2010 08:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus