Direktør i GTP Hanne Kjærskov.

Direktør i GTP Hanne Kjærskov.

Stor sejr til auktionshuset i Hinnerup

Get Through Power, som er landets eneste online-auktionshus for el, har fået endnu en blåstempling. Og det endda fra modstanderne

Af
Erling Baastrup

Når nogle kommuner har været tøvende over for at forsøge at skaffe borgerne el til de billigste penge, har grunden været, at Statens og Kommunernes Indkøbsaftaler (SKI) har ment, at el-auktionshuset Get Through Power i Hinnerup gjorde noget ulovligt. Direktør i auktionsuset, Hanne Kjærskov, siger:
”Nu har SKI igennem to år bildt kommuner og regioner ind, at Get Through Powers ydelse var ulovlig og i strid med EU's udbudsregler og har nægtet at tage beskyldningerne tilbage og give Get Through Power oprejsning og blåstempling. Ogt det på trods af, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt, at auktionshusets metoder er fuldt ud lovlige. Nu har det så vist sig, at SKI's egne kontrakter netop ikke overholder EU's udbudsregler, og SKI har derfor opsagt en lang række rammeaftaler herunder rammeaftalen for indkøb af elektricitet.”

I udkast fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er Get Through Power direkte nævnt.

I udkast fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er Get Through Power direkte nævnt.

Venter på lovlige aftaler

En ny rammeaftale fra SKI vedrørende elhandel ventes først at ligge klar i 2. kvartal af 2011. Hos Get Through Power tager man den tøven, som ligger i udmeldingen som en erkendelse af, at den praksis for køb af el, som er anvendt hidtil, ikke har været lovlig.
På samme måde finder man det uheldigt, at der i SKI's anbefaling ligger, at kunderne bør vente med at købe el. Således er det problematisk, at kommuner, som ønsker at få afviklet deres elindkøb skal vente til 2. kvartal, hvor rammeaftalen måske bliver færdig, før de får lov at købe deres strøm.

Får helt afsnit

Selv om man ikke skulle tro, at blåstemplingen ikke var færdig, så må man tro om igen, hvis man kigger i det udkast til vejledende udtalelse forfattet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her opregnes i tre afsnit de tre måder, man køber el på. Hele sidste afsnit handler om at købe el på web-auktion. Det hedder bl.a.:
Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forståelse, at auktionshuset Get Through Power ApS' (herefter ”GTP”) er den eneste leverandør af web-auktionsydelser i forbindelse med myndigheders køb af elektricitet I Danmark. Der tages derfor i det følgende udgangspunkt i de oplysninger, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget vedrørende GTPs forretningsmodel.

Hvad med DONG?

Når der har været auktion over el via GTP, har 15-20 sælgere været inde og byde. Dog aldrig DONG, der ikke har villet anerkende lovligheden af den konstruktion, som er bærende i Get Through Power. Nu er det jo spændende, om DONG efter opsigelserne af SKI-aftalerne vil være med. Vi har spurgt og fået følgende svar:
"Pia Ziegler, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lover i Børsen 17 november 2010, at en mere overordnet instruks er undervejs vedrørende, hvordan udbudsreglerne forholder sig til et mellemled så som et auktionshus i forbindelse med en kommunes køb af el på Nordpool.  Også jævnfør artiklen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved at udarbejde en sådan generel udtalelse. DONG Energy afventer denne udtalelse, før vi kan tage stilling til vores samarbejde med mellemled så som auktionshuse. DONG Energy samarbejde allerede i dag med en række forskellige energimæglere og vil fortsat samarbejde med spillere, nye som gamle, for at sikre de bedste løsninger til vores kunder," lyder det fra Lars P. Møller-Jørgensen, DONG.


null

Publiceret 10 January 2011 11:30