John Poulsen.

John Poulsen.

25 års jubilæum hos Frode Laursen

Af
Erling Baastrup

Bortset fra øl og blomster har John Poulsen stort set kørt med alt i sine 25 år hos Frode Laursen – fra møbler over syre til softice.
John Poulsen begyndte på lageret i Vitten. Men hurtigt satte han sig bag rattet i en lastbil, i første omgang som ferieafløser og fra efteråret samme år som fast chauffør. Herefter fulgte nogle år, hvor han blev ?kastet rundt? som afløser på biler med farligt gods, eksempelvis med syre og engang imellem benzin og diesel.
I 1993 fik han igen en ?fast grund? under fødderne, da han fik faste ture til Aalborg med dagligvarer. Kun afbrudt af ture til Sjælland med is. Det var dengang Frisko i Aarhus lavede frisk softice hver nat, som skulle fragtes til Skovlunde og – for en stor dels vedkommende – videre til Tivoli i København.
I fritiden fisker han, hvis han ikke er til møde i nogle af de bestyrelser han sidder i. Ud over bestyrelsen for FL Fonden sidder han i bestyrelsen for Hammel Vandværk, er formanden for grundejerforeningen, der hvor han bor, og med i 3Fs husudvalg.
Jubilæet fejres med en reception i Vitten Forsamlingshus fredag 29. april

Publiceret 13 April 2011 15:00