Administrerende direktør hos Wavin Ole Arenfeldt Jensen.

Administrerende direktør hos Wavin Ole Arenfeldt Jensen.

Monsterregnen kan mærkes på Wavin

Renovering af vandhåndteringssystemerne i de store byer giver flere arbejdspladser

Af
Erling Baastrup

Hos Nordisk Wavin i Hammel har man siden nytår ansat knap 40 nye medarbejdere. Det skyldes dels sæsonudsving og dels en højere aktivitet.
Aktiviteten kommer i følge administrerende direktør Ole Arenfeldt Jensen ikke fra nybyggeri: "Det er i forhold til tidligere meget mindre, der udstykkes.
Desuden foregår en del af byggeriet ved at man fjerner et gammelt hus og bygger en nyt samme sted. Det giver ikke behov for nye plastrør," siger Ole Arenfeldt.

Kraftig regn

Aktiviteten kommer derimod fra de klimaændringer, som har bevirket de kraftige monster-regnskyl, vi har set i den senere tid. Senest i København, hvor skaderne var voldsomme:
"Folk stiller krav om, at vandhåndteringen skal være i orden. De forventer også, at man kan bevæge sig tørskoet hen til sin bil," siger direktøren, der gør opmærksom på, at problemerne er størst i de store byer.
Her er der meget få grønne områder, der kan aflede regnvandet. Asfalt og hustage leverer det meste til rørene.

Ingen forsikring

Efter Københavner-regnen har bl.a. forsikringsselskabet Almindelig Brand meddelt, at man ikke vil forsikre huse i risikozonen.
"Man kan nok forvente, at forsikringsselskaberne vil sikre sig tilstrækkelig rørkapacitet for at lave en forsikring," siger Ole Arenfeldt.
Han forventer faktisk, at regnvandshåndteringen for Wavins forretning vil komme til at udgøre et lige så stort område som kloak-området.

Publiceret 09 August 2011 08:00